27 maart 2020

De wereld staat stil én de wereld is ongekend in beweging. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar, maar anders kan ik het niet typeren.

De wereld staat stil en is volledig in de ban van het coronavirus, oftewel Covid-19. Heel veel zaken zitten op slot. Er is amper een dagelijks leven, mensen worden verplicht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Gewoon een praatje maken, bij elkaar op de koffie gaan, een verjaardag vieren; dat alles is ineens geen vanzelfsprekendheid meer. Ik leef dan ook heel erg mee, vooral met de Q-koortspatiënten die door hun kwetsbare positie helemaal bezorgd zijn en nog meer in een isolement komen. Het is niet gemakkelijk voor u. De herinneringen aan wat u eerder is overkomen, de zorg voor wat het nu voor u gaat betekenen, al die zorgen en vragen zijn heel terecht.

Afgelopen week heeft voor ons, achter de schermen, in het teken gestaan van het steunen van de Q-koortspatiënten waar nodig en mogelijk. Direct, door de telefoontjes, nieuwsberichten en verdere informatie op de website. Indirect door de vele telefoontjes die ons bereiken van huisartsen en specialisten die specifieke vragen hebben over Q-koorts in relatie tot het coronavirus.

Ik wil hierbij een oproep aan u doen voor twee zaken. Allereerst: schroom niet om aan de bel te trekken wanneer u ons juist nu nodig heeft! We willen er voor u zijn. Ten tweede wil ik ook uw begrip vragen. We komen ook teleurgestelde mensen tegen. Die blij waren dat een Q-koortsadviseur of een medisch adviseur op bezoek zou komen voor een persoonlijk gesprek, dat nu geen doorgang kan vinden. Misschien is dat bezoek juist in deze tijd enorm belangrijk voor u. Maar we moeten echt heel erg voorzichtig zijn en alle aanwijzingen goed opvolgen. Op bezoek gaan bij patiënten die al kwetsbaar zijn en het risico lopen dat, met alle goede bedoelingen, juist door ons het virus wordt verspreid, is echt geen optie. U mag van me aannemen dat dit voor mijn team heel moeilijk is, maar we kunnen en mogen niet anders handelen dan op deze manier. Maar hoe dan ook, we willen er toch voor u zijn. Dus pak de telefoon, zoek met ons naar mogelijkheden voor beeldbellen of anderszins.

De wereld staat stil en ondertussen beweegt alles. Wat nu in de zorg en de ziekenhuizen gebeurt is ongekend.  Alle zeilen worden bijgezet om zaken te regelen.

Waar ik ondanks alles vol bewondering naar kijk is de ongekende creativiteit die mensen juist nu aan de dag leggen. Mensen die thuis zitten en van de nood een deugd maken. Die naasten helpen waar mogelijk, die creatieve dingen bedenken om de tijd anders in te vullen. Ik heb de meest prachtige initiatieven voorbij zien komen. Van samen online muziek maken tot trainers die online oefenprogramma’s uitsturen om de mensen in beweging te houden. Dat geldt ook voor mezelf. Ik leer ineens allerlei digitale communicatiemiddelen kennen waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Die ervoor zorgen dat het werk toch redelijk goed door kan gaan. Zonder alle ellende te bagatelliseren, zie ik een keerzijde die er ook is. Laten we een beetje van dat gevoel vasthouden als het straks voorbij is.

Ik wens u allemaal heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden en zoek samen waar kan naar lichtpuntjes en manieren om erdoorheen te komen.