28 augustus 2020

Mijn wekelijkse blog gaat al een tijdje mee. 181 keer om precies te zijn. Ooit gestart om de lezer op mijn manier mee te nemen in het reilen en zeilen binnen Q-support en om de actualiteiten te bespreken. Op het moment dat ik ermee begon was het ook een belangrijk instrument om de nieuwe lezer  op een gemakkelijke en toegankelijke manier de weg te wijzen in alles wat er speelde rondom de Q-koortspatiënt en waar we als organisatie mee bezig waren.

Het blog is goed gelezen al die jaren. Het varieerde in de zomertijd van ca 600 lezers tot de piekmomenten dat er zo’n 1.500 lezers waren, al naar gelang de tijd en het onderwerp. De reacties waren ook divers. Die varieerden van instemming tot frustratie en boosheid. Al dan niet geuit in reacties naar mij persoonlijk of via de social media. Daar had ik meestal begrip voor, heel soms moest ik een wat dikkere huid hebben dan dat me wenselijk was. Maar het begrip staat voorop.  De gevolgen van Q-koorts zijn heel divers, zijn voor iedereen verschillend en er mag  ook verschillend over gedacht worden.

Ik schrijf graag, voor mij is het geen moeite om iedere week weer te vertellen over wat er gespeeld heeft. Maar eens in de zoveel tijd is het goed om jezelf af te vragen of het niet tijd wordt voor een nieuwe manier van communiceren. Om te voorkomen dat de aandacht verloren gaat door de lengte van de stukken, dat de boodschap niet gezien wordt. Ik heb daar niet direct antwoord op, maar heb besloten dat ik het ga uitproberen.

Dus om maar met de deur in huis te vallen, u voelde het al aankomen, zal dit vooralsnog mijn laatste blog zijn. En gaan we wekelijks de bezoekers van onze website een update geven van zaken die spelen. Gewoon puntsgewijs, zonder veel woorden zoals u van mij gewend bent. We gaan die nieuwsflits traditiegetrouw ook verspreiden via social media, dus u weet wanneer zaken geplaatst worden. Ik hoop dat u dit weet te waarderen. Daarnaast zullen we natuurlijk steeds weer nieuwe berichten plaatsen die ook relevant zijn. Het eerst komend bericht zal gaan over de nieuwe medisch adviseurs waar ik vorige week al meer over vertelde.

Zoals Q-support iedere keer weer doorontwikkeld, wordt dit ook een pilot. Het is de moeite waard om weer iets nieuws te proberen, stilstand is achteruitgang. Ik hoop dat de nieuwe vorm u bevalt!

Rest mij u als trouwe lezer te bedanken voor het lezen van de blogs, voor het becommentariëren daarvan en vooral voor uw betrokkenheid. En u weet het: ook los van mijn blog kunt u voor vragen en opmerkingen altijd terecht bij info@q-support.nu.