29 mei 2019

Ter illustratie van de werkzaamheden van Q-support, delen de Q-koortsadviseurs de komende tijd de problematiek van patiënten met u en de rol die zij daar zelf in hebben. Uiteraard anoniem. Deze week Rianne Hermanns.

Willem is een man begin 40. Hij heeft een LAT relatie.
Tien jaar geleden stond Willem midden in het leven en was hij bezig aan een opleiding. Toen werd hij ziek.

Ziektegeschiedenis
Willem kreeg, naar hij dacht dat de griep, in 2009. En hield daarna klachten. Willem heeft vervolgens allerlei banen gehad. Omdat hij regelmatig uitviel, was hij zoekende naar de hoeveelheid uren en welke baan hij wel aankon. Uiteindelijk is Willem in 2018 weer ingestort en deze keer heel diep. Pas daarna is Willem in contact gekomen met Q-support en door Alfons Olde Loohuis is geconstateerd dat hij QVS heeft.

Werk
Willem zit nu in de Ziektewet. Hij is de afgelopen 10 jaar bezig geweest om zelf een oplossing te vinden door onder zijn niveau en minder uren te gaan werken. Dit heeft ook financiële consequenties voor hem. Hij gaat binnenkort starten met een revalidatieprogramma, zodat de klachten hopelijk wat afnemen en hij een betere balans kan vinden. Willem vindt het nog wel moeilijk om te accepteren dat hij niet meer kan wat hij vroeger, voor de Q-koorts kon. Doordat het zolang heeft geduurd, voordat de diagnose kwam, zit Willem nog aan het begin van zijn acceptatieproces.

Beleving Willem
Willem was altijd heel actief. Hij heeft lange tijd zijn klachten aan allerlei andere factoren gekoppeld. Bijvoorbeeld dat hij veel stress had en daarom last kreeg van nekpijn, hoofdpijn of rugklachten. Nu heeft hij een beter beeld waar het vandaan komt. Op dit moment is het nog lastig voor hem. Hij wil gewoon door met zijn leven en doen alsof er niets aan de hand is. Dit lukt echter niet meer. En daar wordt hij zich steeds meer bewust van. Aan de andere kant merkt hij dat er nu wel meer begrip is en zegt hij eerder nee als het hem niet lukt. Daardoor kosten dingen hem minder energie dan toen hij het nog koste wat kost toch wilde doen.

Q-support
Willem is blij dat hij zich heeft aangemeld bij Q-support. Hij was teleurgesteld dat Q-support een nieuwe opdracht heeft en de begeleiding anders is dan bij Q-support 1.0. Toch voelde hij zich door het gesprek met de medisch adviseur en de QA gesteund. Vooral door de erkenning en (h)erkenning. En dat er iemand naar hem luistert, die weet wat het betekent. Willem gaat af en toe naar de Q-kring en bezoekt informatiebijeenkomsten van Q-support.

Ervaring Q-koortsadviseu
Bij Willem is heel duidelijk dat hij aan het begin van zijn proces staat. Ik merk dat het steeds meer tot hem doordringt dat hij op een andere manier met zijn energie moet omgaan. Ik zie ook nog zijn strijd om te doen alsof er niets aan de hand is, omdat hij gewoon wil dat er niets aan de hand is. Aan de andere kant merk ik dat het steeds een stapje makkelijker wordt om hulp te vragen of nee te zeggen en zich daarbij ook goed te voelen.

Warme overdracht
De inzet was om een warme overdracht te doen aan de gemeente waar Willem woont. Helaas is de overdracht niet opgepakt omdat er volgens de gemeente een concrete hulpvraag moet zijn. Die hulpvraag was het beweegprogramma, maar dat gaat de gemeente niet vergoeden. Gelukkig kan hij  deelnemen aan de revalidatie en zich daardoor met vallen en opstaan fysiek beter gaan voelen.