30 januari 2019

Ik realiseer me dat er achter de schermen soms meer gebeurt dan ik vertel in mijn wekelijks blog. Dat heeft er mee te maken dat er zoveel gebeurt dat ik keuzen moet maken. Aan de andere kant duren zaken soms wat langer dan dat je bedacht had en moet je ‘intern’ veel organiseren voordat je ermee naar buiten kunt treden. Deze week wil ik twee thema’s benoemen waarbij dat een rol heeft gespeeld en nog speelt.

Allereerst het Q-koortsNet. We hebben dit gelanceerd eind november en ik krijg van mensen nu terechte reacties hoe het daarmee staat. Het is ‘work in progress’ en wanneer het volledig in werking is dan hoop ik dat we een prachtig digitaal en fysiek netwerk kunnen presenteren dat kan dienen om patiënten met hun zorgaanbieders te verbinden. Allereerst is het Q-koortsNet een digitale website waarbij patiënten en zorgaanbieders kennis kunnen halen en brengen. Waarbij patiënten kunnen zoeken naar specialist of zorgaanbieder X in de buurt waarvan het zeker is dat deze bekend is met Q-koorts en daarin zo nodig geschoold is.  Dat vraagt organisatorisch nogal wat en Q-support zal hierop stevig inzetten. Goede zorg en behandeling zo dicht mogelijk bij huis.

Daarnaast willen we met het Q-koortsNet streven naar goede zorg in samenhang en samenwerking. Wanneer er meerdere disciplines nodig zijn bij de behandeling, wil je dat er goede samenwerking is en dat de partijen op der juiste momenten de juiste dingen doen. We hebben te vaak gezien dat patiënten van de ene zorgaanbieder naar de andere gaan. Behandelingen werken soms averechts. Het maakt de zorg er niet beter op en onnodig duur. Ik hoop dat het Q-koortsNet bij gaat dragen aan passende zorg waarbij partijen goed samenwerken.

Dat mogelijk maken vraagt een goed systeem op de achtergrond. Momenteel zijn we bezig met “Online Zorgplan” in te richten. Een systeem waarbij de patiënt mede zijn of haar eigen gegevens beheert en waarbij informatie in een veilige omgeving gedeeld kan worden met zorgprofessionals.

Wat we daarmee ook beter mogelijk kunnen maken zijn de zogenaamde ‘Multidisciplinaire overleggen”, verder afgekort als MDO. Soms is de problematiek zo complex bij een patiënt dat er meerdere artsen en zorgaanbieders in de goede volgorde zaken moeten afstemmen. Via online zorgplan gaat dat mogelijk worden.

Het is een enigszins technisch verhaal dat u nog niet tot de verbeelding zal spreken. Ik spreek de hoop uit dat we wat verder in het voorjaar, kunnen laten zien wat de voordelen zijn van al deze inspanningen.

Een ander technisch verhaal is het zorgen voor evaluatiegegevens over onze werkzaamheden. We hebben een opdracht, de tijd verstrijkt. Het laten zien wat je doet en met welk resultaat is van belang. Hoe gaat de warme overdracht? Wat komen we zoal tegen? En daarna? Hoe vergaat het de patiënt? Februari en maart staan in het teken van het presenteren en bespreken van de resultaten tot nu toe en in het kiezen van een vervolgkoers. Wanneer ik daar meer over kan vertellen zal ik hierop terugkomen in mijn blog!