30 september 2019

Zomaar een pareltje van ambassadeurschap kwam deze week voorbij. De Q-kring uit Landerd stuurde een uitnodiging voor de officiële ingebruikname van twee bankjes die de gemeente Landerd beschikbaar heeft gesteld voor Q-koortspatiënten. Dat is de moeite van het vermelden waard.

Wat ik vooral de moeite waard vind, is niet alleen het feit dat er een paar bankjes zijn geplaatst, maar met name de weg daar naartoe. Die staat voor mij symbool voor hoe kleine zaken grote betekenis kunnen krijgen.

De Q-kring in Landerd draait al geruime tijd. Het is een actieve kring en de deelnemers zoeken op hun eigen manier het contact met relevante partijen en de gemeente. Zoals dat ook altijd de bedoeling is geweest van een Q-kring. Het is een lotgenoten+ groep die in een min of meer vaste structuur regelmatig bijeen komt en onderwerpen bespreekt die men relevant vindt. Of mensen uitnodigt om wat meer te vertellen over een specifiek thema. Of contact zoekt met relevante partijen wanneer zij dat nodig vindt.

Q-kringen zijn gedurende Q-support 1.0 in samenwerking met Q-uestion stevig in het zadel geholpen. De afspraak toen was, dat we het inrichten van de kringen gezamenlijk op zouden pakken en dat Q-uestion vervolgens leading zou worden in de coördinatie. Er is een mooie structuur opgezet van Q-kringen door het hele land. Eén of twee kartrekkers coördineren en houden het contact met Q-uestion. Q-support ondersteunt zo nodig en mogelijk.

Nu terug naar het bankje in Landerd. Een mooi initiatief van de Q-kring daar. Zij zijn een wandelgroepje gestart en kwamen tot de ontdekking dat er een rustpunt nodig was op bepaalde routes. Vervolgens hebben ze bij de gemeente aangeklopt voor een voorziening op die plekken en de gemeente heeft daar ruimhartig in toegestemd. Op voordracht van de Q-kring is het bankje voorzien van een mooi plaatje met de tekst “Q-koorts overviel ons, al wandelend delen wij dat. De gemeente Landerd biedt ons hier een rustpunt op onze route”.

Wethouder Bohmer was aanwezig bij de opening. Ook dat siert de gemeente Landerd. Ze steunt deze doelgroep in woord en daad. Ik realiseerde me na deze kleine feestelijkheid opnieuw hoe belangrijk deze kleine gebaren zijn voor Q-koortspatiënten. Het systeem sluit niet altijd of vaak niet aan bij een betrekkelijke jonge en onbekende ziekte als Q-koorts. We zien de gemeenten worstelen met hun rol. Wat kunnen ze binnen de bestaande mogelijkheden bieden? Op welke manier kunnen ze Q-koortspatiënten zo goed mogelijk ondersteunen? Soms is het antwoord heel eenvoudig; door er gewoon te zijn. Een luisterend oor, een open houding en een handreiking naar de gekwetste burger doen veel. Dat zag ik afgelopen week. Dankzij een bevlogen bestuurder. Dankzij een voortvarende Q-kring die het niet alleen bij de gemeente legt maar zelf ook haar rol pakt. De dialoog op basis van wederzijds respect en begrip: daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen.