31 oktober 2018

Het wordt een wat korter blog dan u gewend bent. Volgende week hoop ik vanaf onze nieuwe locatie, de Goudsbloemvallei 1, weer wat uitgebreider in te gaan op de lopende zaken.

Het beeld bij dit blog moge duidelijk zijn. We zitten hier tussen stapels dozen en de verhuiswagen komt op 1 november. Op 2 november zullen we ons nieuw onderkomen inrichten zodat we op maandag 5 november weer ‘gewoon’ aan het werk kunnen gaan. Alles krijgt dan een plekje en de techneuten zorgen ervoor dat we als altijd weer goed bereikbaar worden, zowel telefonisch als digitaal. Heel praktisch voor u betekent dit dat Q-support donderdag 1 en vrijdag 2 november even ‘offline’ is.

Het ‘gewone’ werk gaat toch door. Afgelopen week is een offensief ingezet naar alle gemeenten met Q-koortspatiënten. De minister heeft samen met Q-support een brief opgesteld waarin hij de aandacht van de gemeenten vraagt voor de warme overdracht en de taak van Q-support in deze. U treft deze brief aan op onze website.

De brief is aangeboden aan de colleges van de betrokken gemeenten, aan de contactpersonen voor Q-support per gemeente en daarnaast is de brief  ter informatie ook aangeboden aan alle GGD’s en WMO/ participatieraden. Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt geïnformeerd.

Een boodschap van een heel andere orde wil ik ook met u delen. Met mijn team hebben we gesproken over alle zaken die spelen en de grote werkdruk die er ligt. Door alle aandacht die er is melden zich nog dagelijks nieuwe patiënten aan en staat de telefoon allesbehalve stil. Ik wil ten aanzien van nieuwe patiënten een misverstand voorkomen en daarmee dat onnodige onrust zou kunnen veroorzaken. Het zijn geen nieuwe huidige besmettingen. Het zijn vooral mensen die  door alle aandacht voor het thema alsnog hun vragen willen stellen over een reeds bekende besmetting.

Naast de drukte die de aanmeldingen en de telefoontjes met zich meebrengen, proberen onze Q-koortsadviseurs conform onze nieuwe opdracht ook de, vaak ingewikkelde weg met patiënten te bewandelen naar de gemeenten. Met een verhuizing erbij was onze conclusie dat dit steeds slechter te behappen valt voor ons kleine team. En versterking is niet zomaar voorhanden omdat het heel specialistisch werk is. Om die reden zien we ons genoodzaakt om voor een beperkte tijd even een pas op de plaats te maken. Dat betekent dat nieuwe mensen die zich aanmelden iets langer moeten wachten alvorens er een gesprek ingepland kan worden. U mag van me aannemen dat wij dit ook lastig vinden, ik hoop op uw begrip.