4 december 2020


Vervolgtraining Omgaan met Q-koorts
De training ‘Omgaan met Q-koorts’ is dit najaar volledig vernieuwd en nog meer toegesneden op de Q-koortsproblematiek. Ook het vervolg op de training ‘Omgaan met Q-koorts’ is nu bijna klaar. Deze vervolgtraining kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden aangeboden.

De wisselwerking: Q-koorts en COVID-19
De lessen uit de Q-koortsepidemie kunnen voorkomen dat COVID-19 patiënten dezelfde eenzame zoektocht af moeten leggen voor zij kunnen rekenen op erkenning en herkenning van de langetermijngevolgen. Omgekeerd kunnen Q-koortspatiënten voordeel hebben bij de grote (wereldwijde) aandacht voor COVID-19.
Enkele voorbeelden:

Onderzoek milieu en postinfectieuze klachten
Al langere tijd bestond de indruk dat er een relatie is tussen milieuverontreiniging en de ernst van een besmetting met Q-koorts. Als gevolg van de coronapandemie is daar nu onderzoek naar gaande en de eerste indrukken zijn dat die relatie er inderdaad is. Dit onderzoek was er zonder corona niet gekomen.

Meer aandacht postinfectieuze klachten
Postinfectieuze klachten zijn onvoldoende in beeld gekomen bij medische professionals. Veel Q-koortspatiënten kunnen daarover uit ervaring spreken. We zien nu dat er veel aandacht is voor dit thema. Ook bij bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Framen
Er is enorm veel aandacht in de media voor COVID-19. Doordat Q-koorts en COVID-19 vaak in één adem worden genoemd, houden we ook Q-koorts op de agenda en blijft er aandacht voor. Daar kunnen we zelf ook aan bijdragen door die twee steeds met elkaar in verband te brengen; ze te framen.

Wetenschappelijk onderzoek
Wereldwijd vindt er volop medisch en wetenschappelijk onderzoek plaats naar COVID-19 en de langetermijngevolgen. Voor een deel van die onderzoeken geldt dat die ook meer inzicht geven in Q-koorts en laten we hopen, ook in de behandeling ervan.