4 september 2020

Toekomstvisie Q-support
De Raad van Toezicht heeft de Toekomstvisie met begroting vastgesteld. De Toekomstvisie is tot stand gekomen in samenspraak met Q-uestion, stakeholders en ervaringsdeskundigen. Het plan beschrijft de visie van Q-support voor de komende vijf jaar. Na goedkeuring door het Ministerie van VWS vindt u het stuk op onze website.

Update onderzoeken Q-koorts
Op initiatief van Q-support houdt het RIVM een database actueel met de onderzoeken naar Q-koorts. Elk kwartaal wordt de database bijgewerkt.  U vindt het overzicht van de onderzoeken hier.

Medisch adviseurs
Er zijn drie nieuwe medisch adviseurs aan de slag gegaan voor Q-support: Marloes Beljaars, Antoinette Marinus en Willem Pieters. Binnenkort stellen we ze in een nieuwsbrief nader aan u voor.

Ervaringsdeskundigheid
Inmiddels is er een maandelijks (ZOOM) overleg tussen Annemieke de Groot en de ervaringsdeskundigen binnen Q-support. Veel zaken passeren hier de revue. Door de coronacrisis is de inzet van de ervaringsdeskundigen tot nu toe beperkt geweest. We gaan deze met hen medio januari opnieuw evalueren.

Uitgezwaaid
Rianne Kouwenberg is tijdelijk uitgezwaaid vanwege haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooie tijd en alle geluk. Tot over vier maanden!

Start C-support
Naar alle waarschijnlijkheid stuurt minister Hugo de Jonge (VWS) maandag 14 september een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de start van C-support aankondigt per 1 oktober aanstaande.

C-support zal naast Q-support bestaan als aparte entiteit. Na het verschijnen van de Kamerbrief zullen we u via de website nader informeren.