5 oktober 2017

Het werken voor de Q-koortspatiënten maakt dat ik me soms, net als veel patiënten, gefrustreerd voel, maar ook dankbaar dat we het verschil kunnen maken. Ons werk is heel dynamisch. Niet één patiënt is hetzelfde en de problemen zijn divers. U begrijpt dat iedere dag anders is en, om het maar eens in populaire termen te zeggen, dat ieder probleem een uitdaging is.

Die diversiteit, daar wil ik toch wat verder op ingaan in mijn blog deze week. Q-koorts kent vele gezichten. Allereerst de wijze waarop de ziekte heeft toegeslagen. Bij de één direct in het begin heftig, met een lange nasleep in de vorm van QVS. Een ander heeft ook last van een lange nasleep, maar knapt uiteindelijk na jaren toch weer op. Daarnaast zijn er patiënten bij wie de Q-koorts heftig verloopt, maar zonder een enkele nasleep. Bij weer een andere groep verloopt de ziekte redelijk heftig met langdurige klachten nadien, en in combinatie met een andere ziekte. En dan zijn er nog patiënten die niets hebben gevoeld tijdens de epidemie en jaren nadien vage klachten krijgen, die uiteindelijk de symptomen blijken te zijn van chronische Q-koorts.

Er zijn dus om te beginnen diverse ziektebeelden, maar dat zegt nog niets over de impact. Afhankelijk van de patiënt; jong, oud, werkend, zwanger, studerend, met een eigen bedrijf, enzovoort, zijn de gevolgen bij iedereen anders. De tiener maakt zich zorgen over haar toekomstige studie, de dertigjarige maakt zich zorgen over het behoud van een baan en de ondernemer loopt op zijn tandvlees om zijn bedrijf toch op de rails te houden. Daarnaast zien we ook verschillen in hoe mensen in het leven staan. Gelatenheid, acceptatie, boosheid, verdriet; alle gemoedstoestanden komen voorbij.

Kortom: diversiteit wat betreft ziektebeelden, de levensfasen en diversiteit van mensen. En dan zijn we er nog niet. Dan gaat ook nog iedere professional er anders mee om. Of het nu gaat om huisartsen, specialisten, verzekeringsartsen of bedrijfsartsen. Maar ook al die andere professionals die met Q-koortspatiënten te maken krijgen. Therapeuten, ambtenaren, re-integratiedeskundigen; we zien een breed scala aan professionals die op enig moment beroepshalve een rol moeten spelen in het leven van een Q-koortspatiënt. Daarnaast zijn er veel verschillende manieren waarop familie en vrienden met de Q-koortspatiënt omgaan. De een is empathisch, de ander vindt dat het op enig moment ‘maar over moet zijn’. Afhankelijk van de omgeving moet een patiënts al dan niet veel tijd en vaak onnodige energie steken in het uitleggen en krijgen van begrip.

Dé Q-koortspatiënt bestaat mijns inziens niet. De Q-koorts kent vele gezichten en dat geldt dus ook voor het werk van Q-support. Het varieert van maatwerk per individu tot het proberen om producten voor de hele groep te creëren en ervoor zorgen dat de awareness vergroot wordt zodat er een meer gelijkwaardige behandeling van Q-koortspatiënten ontstaat.

Al die aspecten komen voorbij in een kort tijdsbestek. Laat ik de afgelopen week als voorbeeld noemen. Patiënten die zich zorgen maken over het vervolg na Q-support, een vrouw van een overleden patiënt die vragen heeft, vragen over het beweegprogramma en de vele contacten met de gemeenten daarover, onderzoeken die afgerond gaan worden, veel vragen voor de diverse adviseurs en last but not least weer een paar nieuwe besmettingen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de informatieavonden voor gemeenten en ben ik heel trots op de kwaliteitsstandaard zorg die grotendeels werd afgerond deze week.

U ziet het. Het werk bij Q-support, datgene wat we doen, is even complex als de Q-koorts zelf en even divers als het beeld dat patiënten laten zien. En waarom ik dat deze week nog eens speciaal voor het voetlicht breng? Omdat ik enorm trots ben op mijn team, dat in die turbulente tijden continue maatwerk levert en continue schakelt. Of het nu de mensen achter de schermen zijn of degenen die rechtstreeks met de patiënten aan de slag gaan. Soms met minder succes, vaak naar volle tevredenheid. Hoe dan ook: vanaf deze plek wil ik ze een grote pluim voor al dat harde werk en hun betrokkenheid geven.