6 december 2018

Afgelopen week schreef ik u al over de lancering van het Q-koortsNet. Ik wil deze week nog even terugkomen op een bijzonder verhaal van Jan Smit tijdens die bijeenkomst. Jan Smit is hoogleraar interne geneeskunde en afdelingshoofd van de gelijknamige poli. De Q-koortspoli valt onder zijn verantwoordelijkheid. 

Jan Smit hield een boeiend betoog met als titel Gepersonaliseerde zorg. Nu lijkt dat een open deur. Zorg is toch persoonlijk? Toch nam Jan Smit ons mee in een wereld die voor ons als leek en als patiënt vaak wat verder van ons af staat. Met ontwikkelingen en zienswijzen in de gezondheidszorg waardoor de houding naar de patiënt ook veranderde door de jaren heen. De ontwikkeling van de ‘smalle’ benadering van de diagnose en behandeling naar een meer holistische visie. Het gaat niet alleen om de ziekte maar ook om wat die betekent voor het dagelijks leven, voor je werk, voor hoe je je stand houdt, voor je sociale omgeving. Een verhaal naar mijn hart. Want de ziekte en de diagnose is één kant van het verhaal, maar alles wat daaruit volgt is de andere kant. 

Jan Smit schetste de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en nam ons mee in het gegeven dat die ook tijdgebonden zijn. Hij gaf als voorbeeld het feit dat men in de Radboud een aantal jaren geleden de visites aan het bed weer nieuw leven in heeft geblazen. Meer tijd voor de patiënt wilde nemen. Landelijk nieuws werd het. Bij de aanwezigen ontlokte dat wat glimlachen, hoezo was dat speciaal? Maar het geeft aan dat we een hele golfbeweging achter de rug hebben van efficiency in de zorg. Dat wat eerst normaal was, werd nu speciaal. 

En daar sla ik dan toch weer de brug tussen de traditionele visie en een meer bredere kijk op ziek zijn en de gevolgen daarvan. De visie die voor Q-koorts patiënten bij uitstek van groot belang is. Het begint uiteraard bij de diagnose. Maar de impact van de ziekte op je hele bestaan en de wijze waarop daar mee omgegaan wordt, is van cruciaal belang. 

Jan Smit duidde het verschil van de traditionele aanpak en de bredere benadering als volgt. 

Symptomen                      Signalen

Behandelaar                      Gesprekspartner

Feiten                                Verhalen

Oorzaken                           Betekenissen

Kennis                               Wijsheid

Patiënt                                Persoon

Doen                                   Zijn

Een wijze les en een treffende opsomming. Ik zal hem regelmatig gaan gebruiken om de verandering die voor Q-koortspatiënten nodig is te duiden.