6 december 2019

Niemand kon er deze week omheen: het bericht van minister Bruins dat de zorg voor Q-koortspatiënten gecontinueerd mag worden en dat  Q-support blijft. Afgelopen maandag liet hij dit aan de Tweede Kamer weten.

We zijn overspoeld met telefoontjes, appjes, e-mails en persoonlijke felicitaties. Namens alle patiënten en zorgaanbieders heb ik die graag in ontvangst genomen. Samen met u zijn we als team enorm blij met deze beslissing. Want het is duidelijk dat de ziekte niet over is en dat hulp nog nodig is.

De minister heeft naast ons advies in dit voorjaar ook de motie van Kamerleden Van Esch en Ramaekers meegenomen in zijn beslissing. Zij hebben recent het voorstel ingediend om in te zetten op een min of meer permanent expertisecentrum, hierbij het advies van het Erasmus MC volgend.

Dat expertisecentrum zijn we in feite al, maar het kan altijd nog beter. Stilstand is achteruitgang. Dus gaan door in het immer weer zoeken naar hoe het nog beter kan ten aanzien van de aanpak van Q-koorts en de begeleiding van patiënten. De minister heeft dat mooi verwoord als ‘Patientenzorg in samenhang met onderzoek en scholing”. Goede zorg kan alleen geleverd worden door zorgaanbieders met kennis van de ziekte. En kennis van de ziekte kan alleen verkregen worden door gedegen onderzoek. En goed onderzoek moet mede gebaseerd zijn op de ervaringen en wensen van de patiënten en ervaringen ten aanzien van de verleende zorg. En dan is de cirkel weer rond.

Afgelopen jaar hebben we gezien dat we in toenemende mate ook het expertisecentrum zijn geworden voor zorgaanbieder en huisartsen. Dat we in toenemende mate de verbinden schakel worden tussen zorgaanbieder en specialisten die elkaar niet vanzelfsprekend vinden. Dat is een rol die wellicht wat minder zichtbaar is, maar oh zo belangrijk voor u als patiënt. Want u wilt immers goede zorg met kennis van de gevolgen van Q-koorts.

Deze week kwamen direct de vragen over met name de rol van de gemeenten. Of dat de gemeenten nu alle advies en begeleiding weer over kunnen laten aan Q-support? Het antwoord is ‘nee’. Gemeenten hebben hun wettelijke taken op het gebied van zorg en hun burgers moet bij hen terecht kunnen met de vragen die daarbij horen.

Aan de koers die we medio juli ingezet hebben, houden we vast. De zorg volledig overdragen is niet mogelijk gezien de problematiek waar Q-koortspatiënten mee worstelen. Samenwerken en informeren is dat wel. We zullen gemeenten blijven uitnodigen om zich in te zetten voor onze doelgroep.

Een heel mooi voorbeeld kwam deze week voorbij. Dat ik u niet wil onthouden. Met de gemeente Meierijstad en Landerd hebben we afgesproken dat we een extra bijeenkomst gaan organiseren voor huisartsen, praktijkondersteuners en de gemeenten zelf. Hier slaan we de handen ineen om toch Q-koorts actueel te houden. Zoals dat nodig zal blijven. De huisarts van vandaag is niet de huisarts die er morgen nog zit, de bestuurder van nu zit er ook niet voor eeuwig. Voorlichting en aandacht vragen voor de problematiek blijft nodig om betrokkenheid te hebben en te houden.