7 maart 2018

De minister heeft bij de start van Q-support gesteld dat ze aannam dat alles in dit land goed geregeld is ten aanzien van de Q-koorts en dat ze het graag van ons zou horen wanneer dat niet het geval is. In de uitgave die volgende week zal verschijnen bij de slotconferentie gaan we uitvoerig in op die vraag. We hebben heel veel feiten op een rij gezet, zaken waar we als Q-support mee bezig zijn geweest. Zaken waar we daadwerkelijk een rol in konden spelen.

Deze week wil ik een onderwerp aan de orde stellen waar we geen vat op hebben maar waar we wel de gevolgen van zien. Het betreft het inentingsbeleid en het toezicht daarop.

Na de epidemie zijn er drastische maatregelen genomen op het gebied van de inentingen. Geiten worden structureel ingeënt en op deze entingsplicht wordt nauwlettend toezicht gehouden. De cijfers laten zien dat deze maatregel geholpen heeft. De epidemie was en is onder controle.

Daarmee is Q-koorts niet de wereld uit. We zijn teruggekeerd naar het aantal besmettingen van voor de uitbraak. Jaarlijks wordt er een kleine groep mensen alsnog ziek ten gevolge van de Q-koortsbacterie en ik wil met mijn boodschap deze week ook niet zeggen dat dit te voorkomen is. Het is een utopie om te denken dat we als mensheid, hoe goed geregeld ook, besmettingen door welke bacterie dan ook kunnen voorkomen in de toekomst.

Waar ik aandacht voor wil vragen is het feit dat het entingsbeleid en de controle daarop in ieder geval veel vragen oproept. Deze week spraken we hierover met de mensen die dagelijks in contact komen met degenen die lijden aan de gevolgen van de Q-koorts, de procesregisseurs. Zij hadden nogal wat vragen over het beleid met betrekking tot het enten van dieren omdat er recent weer een nieuwe besmetting geconstateerd was. Omdat over dit thema veelvuldig vragen komen heb ik toegezegd dit nog eens breder voor het voetlicht te brengen in mijn wekelijkse ‘bijpraatmoment’.  Voor dit doel heb ik de door het NVWA opgestelde tekst er nog eens bij gehaald:

Vaccinatie is verplicht voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren en voor alle bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings). Al deze bedrijven moeten hun dieren voor 1 augustus vaccineren en de vaccinatie voor 1 augustus registreren in het I&R systeem. Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Dieren die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten ook gevaccineerd zijn, uiterlijk 3 weken voor het evenement.”

De tekst en het beleid is duidelijk. Gekozen is voor een grens van 50 melkgeiten en melkschapen en  ik heb begrepen dat het risico op besmettingen bij lage aantallen minimaal is. Het betreft in deze geen vleeschapen, zo wil ik ter verduidelijking meegeven. Dat kan voor verwarring zorgen. En toch, juist vanwege de zorgen over de dieren die niet ingeënt worden, krijgen we veel vragen. En geboren en getogen op het platteland kan ik me dat wel voorstellen. Ook ik had een buurman met schapen. Soms minder dan 50, soms meer, maar in het voorjaar verdubbelde dat aantal. Enten zal niet aan de orde zijn op zo’n moment neem ik aan. Of wordt daar wel toezicht op gehouden?

Zo werden deze week allerlei vragen gesteld. “Hoe zit het dan met de lammetjesdagen? Die schapen die daarbij zijn hebben toch een publieksfunctie? En hoe zit het met die grote groepen schapen die tegenwoordig als grazers ingezet worden in natuurgebieden maar ook dichter bij de bewoonde wereld?”

Het is een weerbarstige materie. Het zijn onduidelijkheden zijn die ook op ons pad komen. Maar het is niet aan Q-support. Het raakt echter wel wanneer we een patiënt zien die met diezelfde vragen zit. Heb ik de Q-koorts van mijn eigen schapen gekregen? Of van het geitje van de buren? Wordt die kinderboerderij wel goed gecontroleerd? De Q staat voor raadselachtig, dat geldt ook voor de vele vragen die er nog over vaccinatie bestaan.