8 augustus 2018

Na een korte pauze in dit blog vanwege een voor velen welverdiende vakantie of rustpauze, pak ik mijn wekelijkse update weer op. Zoals altijd is er weer veel te melden.

Afgelopen week is het door de Raad van Toezicht goedgekeurde Meerjarenbeleidsplan onder de titel “ …En nu verder!” aangeboden aan de Minister om hem te informeren over de wijze waarop Q-support 2.0 de gegeven opdracht de komende jaren in wil gaan vullen. Een plan dat u vanaf heden op onze site kunt vinden via: https://www.q-support.nu/publicaties/meerjarenbeleidsplan. Het plan is met een brede consensus opgesteld. Veel partijen zijn gehoord en veel wensen en gedachten zijn opgenomen als ambitie om te verwezenlijken binnen de gegeven kaders. Ik wil dat laatste nadrukkelijk als kanttekening plaatsen. Q-support 2.0 heeft een afgebakende  opdracht en een afgebakend budget. Daar kan Q-support 2.0 niets aan veranderen. Wat ik persoonlijk wel wil proberen, is de grenzen van de mogelijkheden verkennen. Het Meerjarenbeleidsplan getuigt daarvan.

Een voorbeeld is onderzoek. Dat zit niet meer in onze taakstelling maar de noodzaak om verder onderzoek uit te voeren is er wel degelijk. Er zijn nog zoveel vragen die beantwoord moeten worden, dat mag niet stoppen. Dus wil ik samen met Q-uestion en onderzoekers en andere belanghebbenden zoeken naar wat wel mogelijk is. Ik zie achter de schermen gelukkig al wat initiatieven ontstaan die ik van harte toejuich. Wanneer er ontwikkelingen te melden zijn, dan zal ik dat zeker via dit blog doen!

Die afgebakende opdracht betreft ook onze rol richting gemeenten. U mag van me aannemen dat niet alleen de patiënten maar ook mijn team moet wennen aan de veranderende opdracht en de gevolgen daarvan. Daar waar we eerst zelf de advisering en begeleiding oppakten, snel konden handelen, zijn we nu afhankelijk van een derde partij. Moeten we professionals scholen en overtuigen. Vaak zijn die welwillend maar kennen nog niet de sense of urgency. Ze hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe werkelijkheid en moeten gewoon ook de kennis nog krijgen die wij in de eerste fase ook op moesten bouwen.

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij de overdracht. Dat is het uitgangspunt. Maar het is in ieder geval goed om na de eerste overdracht te bekijken hoe een en ander nu gaat in de praktijk en de ervaringen te horen. Ook dat staat in het Meerjarenbeleidsplan. Er zullen enquêtes komen naar de ervaringen van zowel patiënten als professionals. Want een opdracht krijgen is de eerste stap, op het einde terugkoppelen of die opdracht gelukt is, is de volgende. Met u willen we in ieder geval op enig moment kunnen vaststellen hoe de overdracht verlopen is en welke knelpunten worden ervaren. Dat hebben we in de eerste fase gedaan, dat gaat ook in de tweede fase gebeuren.

Het lijkt voor velen aan de buitenkant rustig maar het Q-support team zit niet stil. Verre van. Een aantal zaken uit het Meerjarenplan worden al in gang gezet en binnenkort kan ik mogelijk wat meer vertellen over mooie ontwikkelingen die hopelijk stapje voor stapje het verschil gaan maken voor de Q-koortspatiënten. En daarnaast is Annette al druk doende om de vijf landelijke bijeenkomsten te organiseren. Heeft u de datum voor uw regio al genoteerd?

(24 september, Limburg. 1 oktober, Oost Nederland. 8 oktober, Noord Nederland. 15 oktober, Midden Nederland. 5 november, Noord-Brabant. Een uitnodiging volgt binnenkort!)