8 februari 2018

In mijn wekelijks blog wil ik dit keer nadrukkelijk ingaan op onze core business: patiënten adviseren en begeleiden. Om de huidige stand van zaken toe te lichten en onduidelijkheden hopelijk weg te nemen. Het blijft een terugkerend thema en na weer een aantal terugkomende vragen besloot ik om dit platform te gebruiken om zaken op een rij te zetten.

Dat u als patiënt daar behoefte aan heeft begrijp ik absoluut. Want we hebben natuurlijk met zijn allen, patiënten en het team van Q-support, lange tijd in onzekerheid verkeerd. Krijgt Q-support een verlenging? In welke vorm? En met welke middelen?

Afgelopen zomer tekenenden zich de contouren af. De minister omarmde de gedachte van BrabantAdvies, de Provincie en een aantal gemeenten om een soort van Steun- en adviespunt voor Q-koortspatiënten in te richten, waarbij de gemeenten meer nadrukkelijk aan zet kwamen. En vervolgens was het stil in afwachting van een definitief besluit van een nieuw kabinet.

In de tussentijd was Q-support gehouden aan haar opdracht tot nader orde. Patienttrajecten afronden waar mogelijk en overdragen aan de gemeente. Afstevenen op een slotconferentie en de afronding. En wachten op een definitief besluit van de minister dat vlak voor kerst kwam en veel duidelijkheid heeft gegeven.

En wat is er in de praktijk gebeurd ten aanzien van de patiëntenzorg gedurende die periode? Ik merk in gesprekken dat daar veel verwarring over is. Met al die verwarrende geluiden en plannen zijn veel mensen in de veronderstelling geweest dat we per 1 oktober alles zomaar overgedragen hebben aan gemeenten. Dat we geen extra expertise meer ingezet hebben. Niet is minder waar! Daar waar medisch, financieel, arbeidsdeskundig of juridisch advies ingezet moest worden, werd en wordt dat nog gedaan in afwachting van nadere besluitvorming. En in de nieuwe setting zullen dit elementen zijn die hoe dan ook mogelijk blijven.

Tot nu toe gaat de immer voortdurende stroom van patiënten ook door. Een intake zal, wanneer de gemeente al zover is om mee te denken en mee te praten, samen met iemand van Q-support, een ervaringsdeskundige en iemand van die gemeente plaatsvinden. Wanneer dat nog niet lukt, starten we de begeleiding als vanouds op om patiënten niet te laten wachten. En wanneer wel direct met de gemeente een verbinding gelegd wordt, blijven we in contact met hen en de patiënt waar nodig. Zorgvuldigheid staat boven snelheid.

Verandert er dan niets? Jawel, de opdracht is duidelijk. Gemeenten moeten meer in stelling gebracht worden en daar gaan we ons op richten. Maar niet ten koste van de patiënten. Zorgvuldigheid, de tijd nemen en goede begeleiding naar de volgende fase blijven voorop staan.

Ik ben het met patiënten en mijn team eens dat het een zoektocht is en maatwerk blijft. In de ene gemeente wordt de deur wagenwijd opengezet en in de andere bestaat er een reserve die vaak ook voortkomt uit onwetendheid. En die verschillen in houding heeft dan weer direct een verschil van beleving tot gevolg. Daar waar bij een gemeente een uitnodigende houding is, voelen de patiënt en procesregisseur vanuit Q-support zich van harte welkom. En daar waar gereserveerdheid is, moeten patiënten en mensen van Q-support ook meer moeite doen om schotten te slechten.

Het blijft maatwerk en vooral mensenwerk. Ik heb afgelopen maanden prachtige voorbeelden gezien van patiënten die zelf aan de deur kloppen bij gemeenten en deuren openen, van bevlogen procesregisseurs en een coördinator die gesprekken aangaan en uitleg geven aan individuele ambtenaren en wijkteams. Die stapje voor stapje begrip kweken èn begrip vinden.

Ik realiseer me dat we nog maar aan het begin van het proces staan en dat er nog een wereld te winnen is. Een proces van vallen en opstaan. In feite  staan de gemeenten op het punt waar Q-support vier jaar geleden stond. En ook toen moesten we met vallen en opstaan onze weg zoeken.

Ik blijf u op de hoogte houden met de stappen die genomen worden. De essentie blijft wat mij betreft dat de patiëntenzorg goed blijft en goed overgenomen wordt. En daar hebben we gelukkig tijd en middelen voor gekregen.