8 november 2019

Het thema Q-koorts en de gevolgen daarvan blijven voortdurend actueel. Iedere keer weer komen er andere aspecten in het nieuws. Zo zal het u niet zijn ontgaan dat ‘Follow the money’ in samenwerking met Omroep Brabant een onderzoek gaat uitvoeren naar Q-koorts.

En er wordt een expositie geopend van fotograaf Maikel Samuels in het provinciehuis in Brabant. Het zijn portretten van mensen met QVS of chronische Q-koorts die onlangs zijn gepubliceerd in de Volkskrant. Stuk voor stuk veelzeggende, korte indringende portretten.

Ook niet onbelangrijk: het thema Q-koorts kwam afgelopen week weer aan de orde in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het onderzoek van het Erasmus MC zijn er eerder Kamervragen gesteld en werd deze week een motie in stemming gebracht door de Partij voor de Dieren. De kern van die motie was dat Q-koortspatiënten langdurig de gevolgen ondervinden van hun ziekte en dat er – ook na 1 mei 2021 – behoefte blijft aan een centraal punt waarbij patiëntenzorg, onderzoek en scholing met elkaar verbonden worden. Door middel van deze motie, die door de Tweede Kamer werd aangenomen, is aan de minister gevraagd om met een plan te komen voor na 1 mei 2021.

Regeren is vooruitzien. Ik ben blij dat er nu al gesproken wordt over die naderende einddatum. Dat er niet wordt afgewacht tot het laatste moment. Onzekerheid geeft veel onrust en onbegrip. Voor patiënten is het belangrijk dat ze weten wat hen te wachten staat.

Zo’n motie is een eerste zetje. Het betekent nog niet dat een toekomstige voorziening een voldongen feit is en evenmin welke vorm die krijgt. Maar zo’n motie draagt beslist bij aan het denken over de toekomst en geeft zetjes in een voor patiënten wenselijke richting. Wordt vervolgd!

Ik wil ook uw aandacht vragen voor de komende Q-tour op 23 november in Schijndel. Opnieuw trekken we hierin samen op met Q-uestion, zoals we dat het komend jaar ook gaan doen. Dit keer zal de bijeenkomst in het teken staan van de medische ontwikkelingen. Alfons Olde Loohuis zal samen met Albert Diekema uitvoerig ingaan op de medische stand van zaken rondom Q-koorts. We merken dat daar iedere keer weer veel behoefte aan is. Meldt u zich aan voor deze bijeenkomst met het daarvoor bestemde inschrijfformulier?

Mocht het voor u lastig zijn om naar Schijndel te komen, kijk dan 23 november vanaf 14.00 uur live mee via: http://www.streamprovider.tv/qsupport

U kunt nog tot 11 november uw specifieke medische vragen indienen via info@stichtingquestion.nl of info@q-support.nu. Alfons en Albert zullen u in hun presentatie, voor zover mogelijk, de  antwoorden geven. De Q staat nog steeds voor Query, raadselachtig. Er is nog veel nodig om de raadselen te ontsluieren.