9 mei 2018

Het mooie van mijn werk is dat de resultaten en producten die ontstaan, altijd coproducties zijn. Of nog mooier: co-creaties. Iemand maakt een eerste concept en anderen denken mee en vullen aan. Afgelopen week zag ik daar weer een paar pareltjes van voorbij komen.

De nieuwe fase van Q-support 2.0 vraagt nieuwe acties en activiteiten. Ik heb al eerder geschreven over hoe mijn dagelijks werk er nu uitziet. De druk van het toegroeien naar een eindconferentie, het opleveren van onderzoeken en eindproducten en het afronden van de eerste fase is even weggevallen. Die fase maakt plaats voor herbezinning, toekomstplannen en het duidelijk creëren van stippen op de horizon en het slaan van piketpalen. Dat heeft tijd nodig. De eerste fase van Q-support stond er niet in een paar dagen, de tweede ook niet. Gelukkig hebben we een veerkrachtig team dat de winkel gewoon openhoudt tijdens de verbouwing.

De nieuwe fase vraagt wel duidelijke communicatie en dat project is deze week met voorrang opgepakt. We starten met het stellen van vragen. Wie wil je informeren over de veranderende opdracht van Q-support, wat wil je nu vertellen en wat kun je nu vertellen?

Voor nu is besloten om een communicatie-offensief op twee manieren in te zetten. Allereerst gaan we ons met een brief richten tot alle (nieuwe) wethouders van gemeenten met Q-koortspatiënten. We vertellen wat over de eerste fase die we afronden en de nieuwe opdracht die Q-support 2.0 heeft gekregen. Met een aanbod om voor hen klaar te staan met raad en daad. De laatste uitgave van de eindconferentie en nieuwe folder worden toegevoegd.

De tweede actie die ondernomen zal worden is het uitgeven van een folder van gelijke strekking die met name door patiënten zelf uitgereikt kan gaan worden. Deze hebben we heel kritisch met de Denktank  bekeken en een aantal waardevolle suggesties zijn toegevoegd. Binnenkort zal de definitieve folder het levenslicht zien.

Nog een extra actie is het feit dat we de brief aan de wethouders ook zullen verspreiden onder de GGD organisaties en hun besturen om hen te informeren.

Nog een mooi moment van co-creatie was de zoektocht naar de invulling van de toekomstige adviesorganen. Met de Denktank, de groep patiënten die momenteel meedenkt, is toekomstgericht gedacht over de structuur. Er gaan zaken veranderen en ik denk dat het goed is om naar de toekomst te kijken, naar wat er nodig is voor de volgende fase. Het voorstel om te komen tot één klankbordgroep van patiënten en deskundigen is positief ontvangen en er is constructief nagedacht over welke functies hierin vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Dit wordt uiteraard nog vervolgd maar het zijn allemaal stappen die ervoor zorgen dat de toekomst weer stevig neergezet wordt.

Het samen zoeken naar oplossingen en het bespreken van weerbarstige thema’s is broodnodig bij een ingewikkeld thema als Q-koorts. Hoe geven we de toekomst vorm? Hoe zorgen we ervoor dat er een stevig netwerk blijft staan, ook na de afronding van onze opdracht? Vraagstukken die niet zo maar opgelost zijn, maar we ploegen stapje voor stapje door.

Soms gaat het over grote thema’s, soms over concrete vraagstukken. Zoals velen onder u weten hebben we een kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Het digitaal indienen bij het Zorginstituut liet op zich wachten omdat we nog wachtten op de laatste instemming van een betrokken partner en omdat we dan het laatste aanbiedingsformulier af gaan ronden. Ook hier zien we een rode draad verschijnen. De standaard wordt ingediend maar het is een ‘levend’ stuk. Iedere keer worden nieuwe inzichten verkregen en moeten we voor aanpassingen weer opnieuw aan tafel gaan zitten met de betrokken partijen. En laat dat nu net de taak van Q-support 2.0 zijn!