9 november 2017

Vorige week heb ik u toegezegd wat nader in te gaan op werkzaamheden die Q-support recent in gang heeft gezet. Het zijn voor u als Q-koortspatiënt juist die details die het verschil maken. Ik zet voor u de verschillen en overeenkomsten van de eerdere en nieuwe werkwijze op een rij.

Tot nu toe bent u gewend dat er na een eerste kennismaking via de telefoon of via e-mail met Q-support, en het toesturen van een Q-koortsdiagnose, een eerste persoonlijke kennismaking plaatsvond met een procesregisseur en een ervaringsdeskundige. Dat gaat veranderen. Wanneer u zich nu als nieuwe patiënt aanmeldt bij Q-support dan leggen wij direct contact met de contactpersoon van uw gemeente. We gaan dan een gezamenlijk gesprek organiseren met u, iemand uit uw gemeente en een procesregisseur en ervaringsdeskundige van Q-support. In dat gesprek gaan we als vanouds kijken wat er in uw situatie specifiek nodig is. In principe zal de gemeente het dan verder oppakken en met de gemaakte afspraken aan de slag gaan. Wanneer er vragen zijn over de diagnose en andere medische zaken kunnen deze gesteld worden aan de medische adviseurs bij Q-support.

Voor de bij Q-support reeds bekende mensen zal het vergelijkbaar gaan. Q-support zal in eerste instantie de intermediair zijn tussen de patiënten en gemeenten en zorgen voor de warme overdracht. De contactpersoon van de gemeente en de procesregisseur kijken samen met de patiënt  wat er al is ondernomen en wat er nog nodig is. De gemeente neemt vanaf dat moment het stokje over.

Belangrijk is om te vermelden dat Q-support dus een stap terug gaat doen in de directe patiëntenzorg. We dragen patiënten over aan gemeenten en daar dient het werk gedaan te worden. We blijven op de achtergrond aanwezig om al die professionals, gemeenten, artsen en overige deskundigen terzijde te staan. Om hen te ondersteunen en te adviseren. En indirect dus u als patiënt.

En vervolgens? Dat is ook voor ons spannend. Ik stel voor om vooral stappen te zetten en ervan te leren. Zoeken naar de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Q-support heeft de afgelopen jaren niet anders gedaan. Stapje voor stapje en de koers aanpassen wanneer de omstandigheden dat vragen.

Er dienen zich, ook voor ons, vele vragen aan. Wat te doen met de vele vraagstukken die er zijn in arbeidskundige en juridische trajecten? Bij scholing? Met financiële problemen? Hoe om te gaan met de waardevolle trainingen die we hebben ontwikkeld? Vooralsnog moet ik u het antwoord schuldig blijven, maar ik hoop de komende tijd meer antwoorden te krijgen. Het zijn juist die bovenreguliere voorzieningen die de Q-koortspatiënten enorm hebben geholpen. We zullen in ieder geval een poule van deskundigen in ons bestand houden waar gemeenten een beroep op kunnen doen. Het is nog ongewis of de gemeenten dat gaan betalen of dat er nog extra middelen komen.

Niet iedere patiënt stelt een warme overdracht op prijs. Voor nu heeft hij of zij voldoende begeleiding gehad van Q-support en wil het even aanzien. De naam van een gemeentelijk contactpersoon is voldoende voor nu. Dat gaan we proberen te regelen.

Dit is een eerste schets van het nieuw in te richten Steun- en adviespunt. Q-support 2.0 noem ik het, omdat die naam vertrouwd is en een nieuwe STAP markeert. En STAP staat dan weer voor Steun- en adviespunt. Inmiddels lijken de eerste contouren duidelijker te worden en wanneer ik meer weet laat ik het u weten. Wat voor mij vast staat is dat gemeenten nauw betrokken dienen te worden bij het vervolg. Want het kan en mag natuurlijk niet zo zijn dat je landelijk of als organisatie iets belegt bij gemeenten, waar ze zelf geen stem in krijgen. Dus staat er een aantal gesprekken gepland. Want zo’n grote klus: die kun je alleen maar samen klaren.