9 oktober 2020

Belronde
Het telefoontje van Q-koortsadviseurs met de bij ons bekende Q-koortspatiënten wordt heel goed ontvangen. Mensen hebben behoefte aan een luisterend oor en soms ook aan advies en ondersteuning. Gezien de omvang van de groep en de tijd die de gesprekken vragen, neemt de belronde meer tijd in beslag dan voorzien. Iedereen wordt gebeld, maar het duurt iets langer.  Wij rekenen op uw begrip.

Training Omgaan met Q-koorts
Recent is een training Omgaan met Q-koorts gestart met een vernieuwd trainingsprogramma. Binnenkort starten er meer trainingen; u leest daarover in de nieuwsbrieven van Q-support en Q-uestion en op onze websites.
Inmiddels is er ook een pilotversie van de vervolgtraining klaar. Die wordt voor een laatste beoordeling nu voorgelegd aan de ervaringsdeskundigen.

Coronaprotocol
Nu het aantal besmettingen weer razendsnel oploopt, heeft Q-support een coronaprotocol ingevoerd. Ter bescherming van patiënten is hierin onder meer geregeld dat contacten met patiënten zo veel mogelijk plaatsvinden via beeldbellen. OZP (Online Zorgplan) biedt hiervoor een beveiligde omgeving.

Onderzoekagenda Q-koorts
Er wordt hard gewerkt aan de onderzoekagenda Q-koorts. Ter voorbereiding van een bijeenkomst in januari vinden nu groepsgesprekken plaats die leiden tot een concept agenda. Deze concept agenda wordt in januari verder besproken door onderzoekers en patiënten met als doel deze definitief vast te stellen. Patiënten die deelnemen aan deze activiteiten worden, zoals te doen gebruikelijk, geworven onder de ervaringsdeskundigen van Q-support en via Q-uestion.

Zorgen?
Zo af en toe spreken Q-koortspatiënten hun zorgen uit over de inrichting van C-support. In hoeverre gaat dat ten koste van de aandacht en de middelen voor Q-koortspatiënten? Wij vertrouwen er op dat allereerst onze werkzaamheden en activiteiten voor Q-koortspatiënten laten zien dat dit niet het geval is. Maar daarnaast kunnen wij u verzekeren dat het twee gescheiden projecten zijn met elk een eigen begroting. Dus van uitwisseling van financiële middelen is geen sprake. Een aantal mensen heeft in de aanloop naar C-support extra uren gekregen, ten laste van C-support, om deze organisatie in te richten en op te starten. Voor deze nieuwe opdracht is het team ook verder versterkt en uitgebreid.

Sterkte!
Voor veel Q-koortspatiënten is deze tijd van weer snel oplopende besmettingen extra angstig en bedreigend. Wij wensen u veel sterkte en houd vooral het virus op afstand!