5 maart 2021

Q-koortsmonitor en werk

Begin 2020 stuurden wij een Q-koortsmonitor rond onder onze patiënten. Ruim 500 patiënten vulden deze vragenlijst in. De meest in het oog springende resultaten daarvan diepen we verder uit in een reeks van vier video’s. In deze aflevering gaan we in op het thema ‘werk’. Q-koortspatiënt Wilma Sijnen vertelt over haar ervaring op het gebied van werk tijdens haar ziekteperiode. Arbeidsdeskundige Marian Walraven en klinisch geneeskundige Theo Senden leggen uit hoe de Wet Poortwachter in elkaar steekt en hoe u zich optimaal kunt voorbereiden op gesprekken met een arbeidsdeskundige en/of verzekeringsarts.

Gezien de duur van de video hebben wij deze opgedeeld in 5 hoofdstukken, te vinden op de tijdsbalk onder in de video. Op deze manier kunt u makkelijk terugvinden waar u gebleven bent of welk deel u nogmaals wilt bekijken.

Bekijk hier ook de video ‘De Q-koortsmonitor: Welbevinden’ voor uitleg over het biopsychosociaal model, ervaringsverhalen en inspiratie rond dit thema.
De video’s met als thema ‘rouw’ en ‘bewegen’ lopen door de coronamaatregelen helaas wat vertraging op. We gaan hiermee aan de slag zodra het mogelijk is!