De werkwijze van Q-support

Eerst een luisterend oor

Na aanmelding bij Q-support volgt doorgaans een intakegesprek. Overigens heeft niet iedereen daar behoefte aan. In een aantal gevallen volstaat een (telefonisch) onderhoud. Patiënten die wel kiezen voor een intakegesprek krijgen, bij voorkeur thuis, bezoek van een professional en een ervaringsdeskundige. Dat is iemand die uit eigen ervaring weet wat het betekent om Q-koorts te hebben. Juist die combinatie is uniek voor Nederlandse begrippen en wordt door patiënten op prijs gesteld. Zij krijgen alle ruimte om hun verhaal te doen over het verloop van de ziekte en de problemen die de ze daarvan ondervinden. Q-support krijgt door het intakegesprek duidelijkheid over de situatie: de medische voorgeschiedenis, de gevolgen van de besmetting met Q-koorts voor het dagelijks leven, werk, inkomen, juridische vraagstukken en vrijetijdsbesteding. Pas als er ruimschoots aandacht is geweest voor het probleem, ontstaat er ruimte om na te denken over oplossingen.

 

Begeleiding op maat

De professional gaat met deze informatie aan de slag om samen met de patiënt een begeleidingsplan te maken. Dat is voor iedere patiënt anders. De begeleiding sluit immers nauw aan bij de persoonlijke situatie. De ene keer is er sprake van een wens om terug te keren naar de arbeidsmarkt, voor een ander is juist de beoordeling door het UWV een probleem. Soms leidt het contact met artsen tot vragen of is er sprake van een sociaal isolement door de chronische vermoeidheid als gevolg van QVS. De begeleiding van Q-support is er op gericht de patiënt te ondersteunen bij al deze verschillende vraagstukken. Met als doel dat de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Aanvullende Toolbox

Voor het ondersteunen en begeleiden van patiënten maakt Q-support primair gebruik van bestaande voorzieningen en instanties. De praktijk leert dat het reguliere circuit niet altijd in een adequate oplossing voorziet. Om te voorkomen dat de betreffende patiënten tussen wal en schip vallen, heeft Q-support een Toolbox van aanvullende middelen opgezet. Dit bovenregulier aanbod varieert van de inzet van arbeidsdeskundig, juridisch, financieel en scholingsadvies tot deelname aan een re-integratietraject, medische fitness en de training ‘Omgaan met Q-koorts of QVS’.