Denktank

U kunt hier lezen wat de Denktank doet.

Q-support hecht waarde aan de inbreng van patiënten. Om die gestructureerd mogelijk te maken, is in februari 2014 de zogenoemde Denktank in het leven geroepen. Hieraan nemen uitsluitend patiënten deel. 

Q-support is van mening dat het actief betrekken van patiënten een grote meerwaarde heeft. Zowel bij het ontwikkelen van programma’s voor de gezondheid en het signaleren van problemen omtrent werk en inkomen als bij het meedenken over hoe Q-koorts onder de aandacht kan blijven van de overheid en bevolking. De directeur van Q-support, Annemieke de Groot, kan de Denktank consulteren wanneer zij bepaalde zaken vanuit patiëntperspectief belicht wil zien.