Privacy

U kunt hier lezen hoe Q-support omgaat met uw privacy.

Uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De hulpverleners met wie u gesprekken voert, hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming geeft Q-support geen gegevens door aan anderen. Indien dit voor de hulpverlening aan u wel nodig is, vraagt Q-support altijd eerst om uw schriftelijke toestemming.

Hieronder vindt u een aantal documenten m.b.t. uw privacy.

   Publieksfolder Privacyreglement

   Privacyreglement Q-support

   Aanvraagformulier gegevens privacy