Brief van minister Bruno Bruins aan de gemeenten

Geacht college,

Ik wil u, samen met Q-support, een aanbod doen om gebruik te maken van de door Q-support geboden expertise bij uw taak in de ondersteuning van patiënten met Q-koorts op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Brief ministerie aan colleges