Verslag minister Bruins inzake voortgang m.b.t. het Q-koortsdossier

Minister Bruno Bruins doet in een brief verslag aan de Tweede Kamer over de voortgang in het Q-koortsdossier. Hij schrijft onder andere over de tegemoetkoming, de screening van chronische Q-koortspatiënten en Q-support 2.0.

PG-192157-voortgangsbrief