In de media

In de media zijn er diverse publicaties uitgebracht aangaande Q-koorts en Q-Support.

Deze zijn ondergebracht in: