In de media

In de media zijn er diverse publicaties uitgebracht aangaande Q-koorts en Q-Support 2.0.

Deze zijn ondergebracht in: