Digitale Werkwijzer voor mensen met Q-koorts

Mensen met Q-koorts ervaren vanwege de relatieve onbekendheid van hun ziekte vaak weinig erkenning op het gebied van werk en inkomen. Met als gevolg dat zij onevenredig hard getroffen worden in hun inkomenspositie en veelvuldig te maken hebben met bezwaar- en beroepsprocedures. Om hulp te bieden aan mensen met Q-koorts in het omgaan met werkgerelateerde vraagstukken, is op verzoek van Q-support een Werkwijzer ontwikkeld. 

Dit digitale instrument, dat is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Arbeid en Gezondheid in samenwerking met het Centrum Werk Gezondheid, ondersteunt mensen met Q-koorts en informeert zorg- en arboprofessionals over de werkproblematiek van mensen met Q-koorts.

Doel Werkwijzer
De Werkwijzer biedt hulp aan mensen met Q-koorts bij werkgerelateerde vragen. Dat kan gaan om problemen met aan het werk blijven, het vinden van werk of juist afscheid nemen van werk. De online hulp is gericht op gespreksvoorbereiding met werkgever, leidinggevende, bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige en verzekeringsarts bij UWV. Hierbij staat het bieden van inzicht in het functioneren en in mogelijke belemmerende en bevorderende factoren centraal.

De Werkwijzer is online beschikbaar voor iedereen die op zoek is naar informatie enondersteuning bij Q-koorts en werk. Dat geldt voor patiënten maar ook voor de professionals waar patiënten op het terrein van werk en inkomen mee te maken krijgen. Te denken valt aan werkgevers, arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en ergotherapeuten.

De Werkwijzer is digitaal beschikbaar via: www.q-koorts.nl/verwijsgids/werk-inkomen/