Q-support wijzigt koers: Q-support als enige loket

Q-support wijzigt koers: Q-support als enige loket

Ruim een jaar na de start heeft Q-support 2.0 haar nieuwe opdracht geëvalueerd. Belangrijk onderdeel van de nieuwe opdracht was om bekende en nieuwe patiënten met een warme overdracht toe te vertrouwen aan de gemeente van herkomst. Q-support heeft breed onderzocht hoe het de patiënten het afgelopen jaar is vergaan. Al die gesprekken en ervaringen hebben tot de conclusie geleid dat niet alle patiënten goede zorg krijgen. Vandaar dat Q-support nu kiest voor een andere manier van werken.

Q-support 2.0 blijft, anders dan voorzien, het enige loket voor Q-koortspatiënten voor advies en ondersteuning. Dat is duidelijker en ook effectiever en efficiënter dan de huidige loketten bij ongeveer 160 gemeenten. Q-support wil één herkenbare toegang voor Q-koortspatiënten. Q-support is ook het loket waar professionals met vragen of voor advies en ondersteuning terecht kunnen

Niet overdragen maar samenwerken

Q-support gaat patiënten niet langer warm overdragen aan gemeenten. De nieuwe koers is erop gericht gemeenten te informeren over Q-koorts en met hen samen te werken in de zorg voor patiënten. Concreet wil dat zeggen dat Q-support streeft naar een gezamenlijk plan van aanpak. Daarna biedt de gemeente de zorg die zij lokaal kan bieden en biedt Q-support de individuele ondersteuning die lokaal niet voorhanden is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies door professionals met kennis van Q-koorts. In deze manier van werken trekken gemeenten en Q-support dus samen op in het leveren van de goede zorg aan Q-koortspatiënten. Q-support blijft tot het einde van de projectperiode het aanspreekpunt voor patiënten waar zij indien nodig ook op terug kunnen vallen wanneer de reguliere zorg stokt.

Zorg in de toekomst?

Q-support zal deze werkwijze hanteren tot het eind van haar actieve opdracht; eind 2020. Q-support wil met de opdrachtgever, het ministerie voor VWS, in gesprek of de functie van dit loket ook in de toekomst geborgd kan worden. Ook over 2 jaar zijn de problemen van patiënten helaas niet over.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke de Groot, directeur-bestuurder van Q-support, t. 073-6100010.