Jan 31, 2017

Geslaagde Werkplaats Q-koortsonderzoek


Q-support steunt 14 wetenschappelijke onderzoeken naar Q-koorts. Als alles volgens planning verloopt, leiden die onderzoeken eind 2017 tot resultaat. En wat dan? Hoe komen die onderzoekresultaten bij de patiënten? Zodat zij maximaal profijt hebben van de resultaten. Die vraag stond op maandag 30 januari centraal tijdens de Werkplaats Onderzoek die Q-support in Heesch organiseerde. 

Deelnemers aan de Werkplaats waren de onderzoekers, de patiëntbeoordelaars en vertegenwoordigers van Q-uestion, ZonMw, het ministerie van VWS en van Q-support.


Welkom door Annemieke de Groot

Pakketje
Hoogleraar Marlies Hulscher, verbonden aan de Radboud Universiteit en al 27 jaar werkzaam in implementatievraagstukken gaf een praktische inleiding. Daarin vergeleek zij de resultaten van onderzoek met een pakketje. Vaak word dat trots op de stoep gezet,maar in de praktijk blijkt dat het vaak niet veel verder komt. Om te zorgen dat dit met de resultaten van de onderzoeken naar Q-koorts niet gebeurt, dien je in kaart te brengen waar dat pakketje naar toe moet en hoe het daar komt. Dan organiseer je actief dat er een goed vervolg komt.


Marlies Hulscher over implementatie

Samen aan de slag 
Na deze inleiding gingen onderzoekers en andere aanwezigen in groepen samen aan de slag om dat proces vast te leggen. Daaruit bleek dat de vervolgstappen heel verschillend kunnen zijn. Zo leidt het ene onderzoek tot een vervolgonderzoek. Wanneer bijvoorbeeld een werkzame stof wordt ontdekt, komt er nog een heel traject achteraan omdat tot een geneesmiddel te maken. In andere gevallen zou het resultaat tot een nieuwe behandelrichtlijn of behandelprotocol moeten leiden.

 
Deelnemers in groepen aan de slag

De eerste stappen gezet 
In de Werkplaats Onderzoek zijn de eerste stappen gezet om de pakketjes op de juiste plek te krijgen. De onderzoekers is nu gevraagd dat plan voor hun eigen onderzoek verder uit te werken. Uiteraard geldt ook hier dat het in voor patiënten begrijpelijke taal dient te gebeuren. De implementatieplannen worden gebundeld en aangeboden aan het ministerie van VWS. Die krijgt daarmee meteen een nieuwe onderzoekagenda naar Q-koorts.

Vanessa Duterloo maakte een getekend verslag van de bijeenkomst.


Klik op afbeelding voor vergrote weergave

Bekijk hier de Powerpointpresentatie van de Werkplaats