Sep 18, 2017

Herman Kroneman: Nascholing op zoönose voor UWV


Begin 2009 werd het UWV mondjesmaat geconfronteerd met de gevolgen van Q-koorts. Herman Kroneman, verzekeringsarts en medisch adviseur van UWV: ‘In de jaren die er op volgden werd voor medici langzamerhand duidelijk wat de gevolgen van deze onbekende ziekte waren. Inmiddels is er veel meer bekend. Die kennis willen wij met een nascholing intern delen met de verzekeringsartsen. Het signaal van Q-koortspatiënten dat zij onvoldoende worden erkend en dat de kennis te kort schiet is ons bekend en hebben wij ons aangetrokken.’

Alfons Olde Loohuis, onder meer medisch adviseur bij Q-support, gaat de scholing verzorgen. ‘Daar zijn wij blij mee’, zegt Kroneman. ‘Olde Loohuis beschikt over veel expertise en ervaring. Deze nascholing handelt over zoönosen in het algemeen en Q-koorts en Lyme in het bijzonder. Belangrijk is te weten van welke klachten er sprake kan zijn, ook nog lang na een infectie. Vermoeidheidsklachten zijn ingewikkeld. Het heeft ook even geduurd voor langdurige vermoeidheid na een succesvolle behandeling tegen kanker, op erkenning kon rekenen. Dat is ook pas door de jaren heen duidelijk geworden.’

De nascholing zoönosen wordt opgenomen in het reguliere nascholingsaanbod voor de circa 900 verzekeringsartsen. ‘Wij zullen onze verzekeringsartsen stimuleren tot deelname, zeker in de regio’s waar Q-koorts heeft geheerst.’

Herman Kroneman is verzekeringsarts en medisch adviseur van UWV. Hij coördineert het beleid voor de verzekeringsartsen en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beoordelingen die de verzekeringsartsen van UWV dagelijks uitvoeren. Kroneman informeert de verzekeringsartsen van UWV over ontwikkelingen in de geneeskunde.