Dec 19, 2017

Q-support enthousiast over Q-koorts maatregelen minister Bruins


Vandaag maakte minister Bruno Bruins, voor Medische zorg en sport, samen met  de minister van Landbouw Carola Schouten, de maatregelen rondom Q-koorts bekend met een brief aan de Tweede Kamer. Naast een tegemoetkoming van 15,5 miljoen euro aan patiënten en nabestaanden, is er 3,5 miljoen uitgetrokken voor Q-support 2.0 en vindt er extra screening plaats van risicogroepen op de levensbedreigende chronische Q-koorts.

“De erkenning dat een deel van de patiënten nog steeds extra aandacht nodig heeft vanwege de problemen die zij ondervinden van Q-koorts, is heel belangrijk”, zegt Annemieke de Groot, directeur van Q-support.  “Ook de extra screening van risicogroepen op chronische Q-koorts is goed nieuws. Deze maatregelen passen helemaal bij de visie die Q-support begin dit jaar bij het ministerie heeft neergelegd in het Q-koorts Kompas. “

Nog 3 jaar ondersteuning
Q-support 2.0 krijgt een nieuwe opdracht. Annemieke de Groot: “Patiënten die nog bij Q-support in begeleiding zijn of die zich bij ons melden, dragen wij over aan de gemeente van herkomst. Met Q-support 2.0 kunnen wij onze patiënten daarbij persoonlijk en zorgvuldig begeleiden naar hun ondersteuner bij de gemeente. Bovendien kunnen wij de professionals van de ontvangende gemeenten vervolgens nog 3 jaar ondersteunen met onze expertise en deskundigheid. Zo kunnen we er samen met de gemeenten voor zorgen dat de patiënten, die lijden aan een voor velen onbekende ziekte, de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ik ben oprecht blij dat we de tijd en de ruimte krijgen dat proces goed te begeleiden.”

Risicogroep opsporen
Veel aandacht heeft Q-support de afgelopen jaren gevraagd voor de groep verborgen chronische Q-koortspatiënten. “Onbehandeld is het risico hier aan te overlijden groot”, zegt Annemieke de Groot. “Het is dus belangrijk deze mensen op te sporen die niet weten dat zij aan deze ziekte lijden. De minister vraagt nu het RIVM met een plan te komen om mensen met een verhoogd risico, zoals mensen met vaatproblemen of verminderde weerstand, te gaan screenen in gebieden waar veel Q-koortspatiënten zijn. Ook daar ben ik heel blij mee.”

Bekijk hier de brief van minister Bruins