Jan 10, 2018

1000ste patiënt meldt zich bij Q-support


Q-support, voor advies en begeleiding van Q-koortspatiënten, noteerde aan het begin van het nieuwe jaar de 1000ste patiënt. ‘Fijn dat mensen ons nog steeds weten te vinden’, zegt directeur Annemieke de Groot. ‘Ik beschouw dat ook als een compliment aan de organisatie en mijn team.’

Q-support is sinds begin 2014 actief met advisering en begeleiding van Q-koortspatiënten. Aanvankelijk werd aangenomen dat zo’n 300 patiënten een beroep op de organisatie zouden doen. Inmiddels hebben 1000 Q-koortspatiënten uit heel Nederland een beroep gedaan op Q-support voor een kort advies of voor een advies- en begeleidingstraject.

Directeur Annemieke de Groot, vindt het een bijzondere mijlpaal. “Het is een memorabel moment dat aandacht verdient. Het getal 1000 staat symbool voor al die adviezen en een groot aantal intensieve begeleidingstrajecten. Het staat voor al die mensen die nog dagelijks een beroep op ons doen omdat ze ten gevolge van hun ziekte vastlopen. En voor  professionals die ook blij zijn dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen.

Maar het getal 1000 staat vooral symbool voor de grote impact van de Q-koorts-epidemie. Vele malen groter dan in aanvang verondersteld. Destijds is een eerste schatting gemaakt van 300 aanmeldingen. We konden in aanvang niet vermoeden dat vier jaar later de teller op 1000 zou staan.”

In een relatief korte tijd zijn al die patiënten ondersteund. De Groot vervolgt: “Het getal 1000 staat ook voor de enorme inzet van de mensen van Q-support, al diegenen die de afgelopen jaren heel hard hebben gewerkt. En tenslotte laten deze aanmelding zien het werk van Q-support 1.0 nodig is geweest en dat het werk nog niet klaar is. Gelukkig kunnen we dat gestalte geven binnen Q-support 2.0.”