18 september 2020

  • Eerder is gebleken dat van het onderzoeksbudget uit de eerste fase van Q-support nog wat geld over was van een van de onderzoeken. Q-support heeft in samenspraak met Q-uestion besloten om dit budget te besteden aan een klein onderzoek naar de FISH-techniek. Centraal staat de vraag of de FISH test van waarde kan zijn voor de diagnose QVS. Lees hier meer.
  • Afgelopen week is met een aantal mensen gesproken die toe willen treden tot een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal in de nabije toekomst vanuit diverse disciplines adviseren over het beleid. De opzet van klankbordgroepen en patiëntparticipatie zal de komende tijd verder uitgewerkt worden.
  • Komende week wordt u nader geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die ook voor u van belang zijn. Houdt onze website in de gaten.