Extra informatiebijeenkomst Q-koorts Stramproy

Tussen 2007 en 2009 deed zich in Nederland de grootste Q-koortsepidemie ter wereld voor. Door die uitbraak werden naar schatting van Sanquin 50.000 tot 100.000 personen in heel Nederland besmet met Q-koorts. Uit onderzoek van het RIVM* blijkt dat in Stramproy en omgeving bijna 10% van de bevolking is besmet met Q-koorts. De meeste mensen houden daar geen klachten aan over. Een klein deel van de besmette mensen kan langdurig klachten houden. Opmerkelijk is dat in Stramproy, in tegenstelling tot andere plaatsen in Nederland, geen meldingen van acute Q-koorts zijn gedaan bij de GGD.

Dit roept de vraag op of er inwoners van Stramproy last ondervinden van die Q-koortsbesmetting maar de oorzaak niet kennen. Daarom organiseert Stichting Q-support in samenspraak met huisartsen in de regio op 22 november 2016 een extra informatiebijeenkomst over Q-koorts in De Luifel in Stramproy.

Stichting Q-support adviseert en begeleidt Q-koortspatiënten bij hun vraagstukken op medisch, juridisch en maatschappelijk terrein. Verder initieert Q-support onderzoek naar Q-koorts en de behandeling ervan.

Acht jaar na de Q-koortsuitbraak kunnen mensen nog steeds dagelijks last ondervinden van de Q-koorts. Een groep patiënten gaat gebukt onder chronische Q-koorts. Bij hen is de nog levende bacterie in het lichaam aanwezig en veroorzaakt ontstekingen aan vaten en hartkleppen. Onbehandeld kan chronische Q-koorts levensbedreigend zijn. Anderen ontwikkelden het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Zij zijn chronisch moe en hebben last van spier- en gewrichtspijn, geheugen- en concentratiestoornissen. Nu de epidemie inmiddels al jaren achter ons ligt en Q-koorts een relatief onbekende ziekte is, herkennen artsen de ziekte lang niet altijd. Nader onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van een Q-koortsbesmetting.

Uit het rapport van het RIVM blijkt dat in plaatsen met een vergelijkbaar percentage besmettingen, zoals Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant, er wel meldingen van acute Q-koorts binnenkwamen. Aanleiding voor Q-support om met haar landelijke informatieavonden, de Q-tour, op 22 november ook Stramproy aan te doen.

De informatiebijeenkomst is voor Q-koortspatiënten, familie, professionals en belangstellenden. De avond vindt plaats op 22 november 2016 in De Luifel, Julianastraat 2 in Stramproy. Tijdens de bijeenkomst zal Annemieke de Groot (directeur Q-support) informeren over de dienstverlening van Q-support. Medisch adviseur Alfons Olde Loohuis gaat in op Q-koorts, de langetermijngevolgen ervan en zal vragen hierover beantwoorden. Deelname is kosteloos. De avond begint om 19.00 uur (zaal open vanaf 18.45 uur).