Fotoverslag conferentie 20 juni

Dagvoorzitter Frénk van der Linden opende de conferentie waarna Annemieke de Groot namens Q-support alle aanwezigen van harte welkom heette. Zij legde uit waarom de conferentie gehouden werd en lichtte enkele cijfers toe die terug te zien zijn het boek ‘Leven met Q-koorts; het dagelijkse gevecht’ dat even later gepresenteerd werd.

Vervolgens hield gedeputeerde Henri Swinkels een toespraak en overhandigde Mariet Paes, voorzitter van de Raad van Toezicht van Q-support het boek aan Michel van den Berg van Question, Chantal Bleeker-Rovers namens Radboud UMC (als symbool van alle onderzoekers), Henri Swinkels, Herman Kroneman, medisch adviseur UWV, Stephanie Wiessenhaan ministerie van VWS en Alfons Olde Loohuis, huisartsenopleider en huisarts, verbonden aan Q-support. Na en een interessante Omdenk-clinic en de pauze waarin alle gasten konden genieten van een buffet, was er tijd voor debat. Onderling, maar ook met de panelleden. Rond de klok van 20.00 uur werd de conferentie afgesloten.