Geslaagde avond Positieve Gezondheid

Op 6 december organiseerden Q-uestion en Q-support gezamenlijk een avond over Positieve Gezondheid in Perron 3 te Rosmalen.

Het concept Positieve Gezondheid, dat wereldwijd op steeds meer steun kan rekenen, is ontwikkeld door dr. Machteld Huber. Zij verzorgde een presentatie over dit thema voor de 125 aanwezigen. Daarna ging men zelf met Positieve Gezondheid aan de slag en deelde de ervaringen met elkaar. Belangrijk uitgangspunt van Huber is de brede definitie van gezondheid. Daarin spelen niet alleen lichaamsfuncties een rol maar ook zaken als zingeving, welbevinden, je dagelijks functioneren en meedoen. Essentieel in de benadering van Huber is dat de patiënt zelf aangeeft waar hij mogelijkheden tot verbetering ziet en daar aan gaat werken, al dan niet begeleid door een zorgverlener. De regie ligt bij de patiënt. Het enthousiasme over deze benadering was groot. Q-support laat alle patiënten die daar belangstelling voor hebben kennis maken met het concept Positieve Gezondheid. De procesregisseurs nemen daarvoor het initiatief. Voor meer informatie: www.ipositivehealth.com, of bekijk hier de presentatie van Machteld Huber.

Bijeenkomst-Positieve-Gezondheid