Gevolgen Q-koortsepidemie nog steeds ingrijpend

DEN BOSCH – De gevolgen van de Q-koortsepidemie zijn nog lang niet voorbij en zijn ingrijpender dan gedacht. Dat is de belangrijkste conclusie die maandag getrokken werd tijdens de drukbezochte werkconferentie in het provinciehuis in Den Bosch.

De zaal in het provinciehuis was te klein voor de vele bezoekers die naar de conferentie waren gekomen. Op de drukbezochte werkconferentie sprak minister Edith Schippers het publiek middels een videoboodschap toe. Voor het eerst werden concrete feiten en cijfers gepresenteerd op basis van een data-analyse van ruim zeshonderd Q-koortspatiënten. Het gaat hierbij om patiënten die zich aangemeld hebben bij Q-support.

Onlangs werd al bekend dat bijna driemaal zoveel mensen aan Q-koorts zijn overleden dan tot dusverre werd aangenomen: geen 26 maar 74.
Nog steeds lopen er mensen in Nederland rond die zonder dat zij het weten chronische Q-koorts hebben. Als zij niet worden behandeld, zullen deze mensen op den duur overlijden.

Tijdens de conferentie werden meer indringende cijfers naar buiten gebracht. Bij één op de vier Q-koortspatiënten spelen inmiddels financiële problemen. Meer dan de helft van de bij Q-support aangemelde patiënten heeft een terugval in inkomsten, zowel tot zijn of haar pensioen maar ook daarna. Met een gemiddeld cijfer van 5,5 steekt het cijfer dat de Q-koortspatiënt aan zijn of haar leven geeft schril af bij het landelijk gemiddelde van 7,9 van Nederlanders (CBS). Een kwart geeft zelfs een cijfer van 1 tot 4. Een ander groot probleem is de diagnostisering. Zes van de tien patiënten moeten moeite doen om de diagnose gesteld te krijgen.

Tijdens de conferentie werd het boek ‘Leven met Q-koorts; het dagelijkse gevecht’ gepresenteerd. Hierin staan naast de feiten en cijfers de indringende verhalen van Q-koortspatiënten. Het boek is via deze link te downloaden.