Kamerbrief kondigt start C-support aan

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de start van C-support per 1 oktober aanstaande aangekondigd. C-support gaat werken volgens het Q-supportmodel. In dezelfde brief kondigt De Jonge onderzoek aan naar de relatie tussen Q-koorts en Covid-19. Beide berichten staan op pagina 34 van de brief.

Ook bij C-support staan maatwerk, integrale nazorg en samenwerking met relevante professionals uit het reguliere veld centraal. Daarnaast spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol, zowel in de begeleiding van patiënten als bij de beoordeling van onderzoek.

Eigen voordeur
Q-support en C-support hebben elk een herkenbaar gezicht en een gescheiden toegang naar de eigen organisatie. Nazorgadviseurs en medisch adviseurs werken samen om beide patiëntengroepen optimaal te ondersteunen. Bovendien maken beide organisaties gebruik van dezelfde systemen, zoals Online Zorg Plan. Op alle fronten is hard gewerkt om C-support in te richten; zo zijn er medisch adviseurs en nazorgadviseurs aangetrokken en is de capaciteit op het secretariaat uitgebreid. Hoewel de dienstverlening pas per 1 oktober start, hebben de eerste patiënten zich al aangediend. Dit waren met name Q-koortspatiënten die ook door het coronavisus zijn getroffen.

Voor meer informatie, zie: www.c-support.nu