Over CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT)


Regelmatig wordt aan Q-support gevraagd om een standpunt in te nemen over Cognitieve Gedragstherapie (verder: CGT) of vergelijkbare therapieën. In dit artikel willen we wat nader ingaan op die vraag.

Ondanks alle onderzoeken zijn we nog niet zoveel opgeschoten met QVS. We hebben geen goed diagnose-instrument en ook geen effectieve behandeling. Uit de  Qure studie1 is gebleken dat cognitieve gedragstherapie voor een deel van de QVS patiënten helpend kan zijn om beter met hun vermoeidheidsklachten om te gaan. Niet alle QVS-patiënten hebben baat bij CGT. Daarnaast is inmiddels bekend uit de studie van Ruud Raijmakers 2 dat die verbetering een jaar na het afronden van CGT vaak minder of niet meer aanwezig is.

De LCI-richtlijn zegt het volgende:

“Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is voor een deel van de QVS-patiënten een effectieve behandeling voor vermoeidheid op korte termijn. Niet alle QVS-patiënten hebben baat bij CGT. Het is onduidelijk welke factoren therapie succes of non respons voorspellen. Er is geen bewijs voor de positieve effecten van CGT voor de behandeling van vermoeidheid bij QVS-patiënten op lange termijn. Het is onduidelijk welke factoren een rol spelen bij de terugval na een positief effect van CGT. Mogelijk dat herhalingssessies (boostersessies) na afronden van de CGT een langduriger effect kunnen waarborgen. Dit is echter nog niet onderzocht. “

U kunt hier de LCI-richtlijn in zijn geheel lezen.

Praktijkervaringen

Naast hetgeen de richtlijn en onderzoeken laten zien, kan Q-support op basis van gesprekken met heel veel QVS patiënten en aan de hand van waarnemingen het volgende zeggen:

We zien een groep patiënten die baat heeft bij de behandeling, zowel op korte als op langere termijn. De therapie is helpend in het omgaan met vermoeidheidsklachten, maar niet genezend. We zien ook patiënten die geen baat hebben bij de behandeling of zelfs een terugval krijgen, hetgeen ook wordt onderbouwd met onderzoek. Op het moment dat er vragen komen over de ervaringen met CGT zullen wij deze beide kanten benoemen.

We zien ook dat er veel pijn zit bij patiënten die zijn of worden geconfronteerd met diverse interpretaties van CGT. Zo zijn er therapeuten die stellen dat zij streven naar ‘volledig herstel’ en bedrijfs –en verzekeringsartsen die dwingend of dringend aansturen op het volgen van CGT. En een weigering dan uitleggen als onwil.

Gezondheidsraad: geen verplichting

Een belangrijk hulpmiddel voor patiënten is hierbij een uitspraak van de Gezondheidsraad in 2019 over ME/CVS. Een uitspraak die voldoende aanknopingspunten biedt voor QVS patiënten:

“…Verder vindt de commissie dat een patiënt vrij moet zijn om al dan niet te kiezen voor CGT – of, in Nederland als zelfstandige therapie weinig toegepast, voor graded exercise therapy (GET) – als onderdeel van zijn behandeling. CGT en GET zijn bij ME/CVS niet te beschouwen als naar algemeen medische maatstaven adequate behandelingen waartoe

patiënten verplicht kunnen worden. De keuze om af te zien van CGT of GET mag niet leiden tot het oordeel dat de patiënt zijn kans op herstel mist, niet meewerkt aan zijn of haar herstel of verwijtbaar handelt.”

U kunt de samenvatting hier in zijn geheel lezen.

Individuele keuze

Of een patiënt wel of geen CGT wil doen, is dus een beslissing van de individuele patiënt in samenspraak met zijn behandelaar. Mochten patiënten in contacten met bedrijfsartsen of instanties als het UWV dwang ervaren, neem dan contact op met Q-support. Wij bekijken samen met u hoe hiermee om te gaan en of ondersteuning van een arbeidsdeskundige wenselijk is.

 

  1. Stephan P. Keijmel, Challenging queries of Q fever, emphasizing Q fever fatique syndrome. Cure studyproefschrift 2 maart 2018, Radboud Universiteit Nijmegen
  2. Raijmakers, PH, Keijmel, SP, Breukers, MC, Bleijenberg, G et al (2018) Long-term effect of cognitive behavioural therapy and doxycycline treatment for patients with Q fever fatigue syndrome: One-year follow-up of the Qure study Journal of Psychosomatic Research.