Overleg gemeente Eindhoven

 

Knelpunten aangepakt

Op gezette tijden spreken onze nazorgadviseurs met de contactambtenaren van de gemeenten waar Q-support mee samenwerkt. Recent vond zo’n overleg plaats in de gemeente Eindhoven. Linda Beckman Lapré, Q-koortspatiënt uit de gemeente Eindhoven sloot ook aan.

Behalve Linda namen de beleidsadviseur WMO van de gemeente Eindhoven, een vertegenwoordiger van welzijnsorganisatie WIJEindhoven en twee nazorgadviseurs van Q-support deel aan het gesprek. Op de agenda de samenwerking en de wensen van de Q-koortspatiënten.

Kennis van Q-koorts
Alle partijen kijken terug op een prettig gesprek waarin de gesignaleerde knelpunten goed werden opgepakt. Zo werkt WIJEindhoven met generalisten. Daardoor ervaren Q-koortspatiënten soms een gebrek aan kennis over Q-koorts en krijgen ze niet altijd de erkenning en herkenning waar ze op rekenen.  Om die reden treedt er nu een vaste contactpersoon aan die informatie over Q-koorts met collega’s zal delen en deze op aangeven van Q-support ook zal actualiseren. Q-support en WIJEindhoven spreken verder af om waar mogelijk en nodig met elkaar te gaan samenwerken in het belang van de Q-koortspatiënt. Ook de wens van Q-koortspatiënten om het beweegprogramma te vergoeden komt aan de orde. Op grond van de informatie die Q-support aanlevert komt dit op de agenda binnen de gemeente.

Ervaringsdeskundigheid
En Linda Beckman Lapré deed niet voor niets mee. “Ik heb aangeboden om als ervaringsdeskundige mee te gaan naar gesprekken met Q-koortspatiënten. Binnen Q-support is dit een beproefde werkwijze die patiënten heel goed is bevallen. Die zou de gemeente natuurlijk ook kunnen gebruiken. Daarmee organiseer je meteen die erkenning en herkenning in de gesprekken. Bovendien heb ik voorgesteld om de fototentoonstelling met Q-koortspatiënten in het gemeentehuis te hangen. Die maakt indruk en geeft een heel goed beeld van wat Q-koorts met mensen doet. Dat is bovendien heel actueel want ook COVID-19 patiënten kampen met vergelijkbare postinfectieuze klachten.”