Presentatie medische ontwikkelingen Q-koorts

Op verzoek van patiënten vindt u hier de presentatie van Alfons Olde Loohuis. Hij gaf deze presentatie tijdens de Q-tour in Schijndel op 23 november 2019 die in het teken stond van de medische ontwikkelingen in Q-koorts. De livestream van deze bijeenkomst wordt uit oogpunt van privacy niet gepubliceerd. Mocht u nog vragen voor de medisch adviseur hebben, dan kunt u die mailen naar: secretariaat@q-support.nu.