Q-koorts en vragen over het vaccineren

Alfons Olde Loohuis over:

Advies/richtlijn vaccinatie COVID-19 bij chronische Q-koorts /QVS/doorgemaakte Q-koorts
Wanneer je chronische klachten hebt en/of tot mensen met een risicoprofiel behoort is er meer kans op heftig ziek worden bij een coronabesmetting.

Bij chronische Q-koortspatiënten is het immuunsysteem verzwakt en de weerstand verminderd. Het immuunsysteem bij mensen met QVS (het Q-koortsvermoeidheidssyndroom), is chronisch overactief omdat het al dan niet nog aanwezige indringers aanvalt. Dit vraagt al veel van het lichaam. Voor beide groepen geldt dat extra bescherming en vaccineren aan te raden is. Daarnaast zijn mensen die door Q-koorts ernstige luchtweginfecties hebben gehad en vatbaar zijn voor longontstekingen, in principe kwetsbaarder voor COVID-19.

Ook voor mensen met doorgemaakte Q-koorts geldt dat vaccineren verstandig is.

Vaccineren? Iedereen maakt uiteraard zelf de keuze om wel of niet te vaccineren. Als medisch adviseur raad ik aan om het wel te doen. 

Hebben Q-koorts/QVS-patiënten meer kans op bijwerkingen van het vaccin?
Vanwege een actief of laag immuunsysteem kan er, net als bij de griepprik, wat meer reactie zijn. Dit weegt niet op tegen het risico van besmetting.

Krijgen Q-koortspatiënten voorrang?
Wanneer je voor het griepvaccin door de huisarts bent aangemerkt als risicopatiënt, dan behoor je nu ook tot de risicogroepen. Bijvoorbeeld op basis van longklachten als gevolg van QVS. Ben je voor het griepvaccin geen risicopatiënt, dan is het niet waarschijnlijk dat je nu als zodanig wordt aangemerkt. De huisarts bepaalt wie er tot de risicogroepen behoort.

Allergische reacties
Ernstige allergische reacties op het vaccin bleken tijdens het onderzoek zeldzaam. Mensen die eerder een ‘algehele allergische reactie hebben gehad na een vaccin’, wordt geadviseerd eerst te overleggen met de huisarts.

De overheid heeft mensen met een ernstige allergie geadviseerd om na de vaccinatie wat langer te blijven. Een allergische reactie treedt meestal binnen een half uur en altijd binnen een uur na de prik op. Nooit de volgende dag. Medewerkers op de vaccinatiepost weten hoe hiermee om te gaan.

Alle recente informatie van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


Bijwerkingen melden
Over vaccineren en Q-koorts stelde Alfons Olde Loohuis aan bijwerkingencentrum Lareb de vraag of er geregistreerd wordt dat mensen met bijwerkingen ook Q-koorts hebben. Rike van Eekeren, van Lareb, gaf daarop onderstaand antwoord:

Hartelijk dank voor je vraag over bijwerkingen van coronavaccins bij Q-koorts patiënten.

Het klopt dat in specifieke populaties van mensen met bijkomende ziekten de vaccins niet zijn getest. Daarmee is het lastig te voorspellen welke klachten er verwacht kunnen worden.

Wat betreft de langdurige Q-koorts, in het meldformulier is wel een mogelijkheid om verhaal te doen van onderliggende ziekten die mogelijk van invloed zijn op de bijwerkingen die na vaccinatie worden ervaren.

In het meldformulier staat op tabblad Patiënt een veld waar de invloed van een andere aandoening kan worden beschreven. Zie hieronder. Daar kan in ieder geval QVS in genoemd worden.

“Als er één of meerdere condities hieronder van toepassing zijn, kunt u dat hier aangeven.”

– Allergie als mogelijke oorzaak voor de bijwerking, namelijk …

Andere ziekte die van invloed kan zijn op de bijwerking, namelijk ….

– Zwangerschap

– Ik werk in de gezondheidszorg

Vervolgens coderen wij alle relevante informatie uit dit vrije tekstveld, zodat het achteraf geanalyseerd kan worden. Op die manier hopen we risicofactoren in beeld te krijgen of specifieke vragen mee te kunnen beantwoorden.

Een aanvullende mail sturen onder vermelding van het meldnummer dat na het indienen van de melding automatisch gegenereerd wordt, mag ook.

Zodra wij beter inzicht hebben in de specifieke onderliggende factoren, zullen we het publiceren op onze website. Als het gaat om de rol van Q-koorts, zullen we het zeker met jullie delen.