Q-koorts en vragen over het vaccineren

Alfons Olde Loohuis over:

Advies/richtlijn vaccinatie COVID-19 bij chronische Q-koorts /QVS/doorgemaakte Q-koorts
Wanneer je chronische klachten hebt en/of tot mensen met een risicoprofiel behoort is er meer kans op heftig ziek worden bij een coronabesmetting.

Bij chronische Q-koortspatiënten is het immuunsysteem verzwakt en de weerstand verminderd. Het immuunsysteem bij mensen met QVS (het Q-koortsvermoeidheidssyndroom), is chronisch overactief omdat het al dan niet nog aanwezige indringers aanvalt. Dit vraagt al veel van het lichaam. Voor beide groepen geldt dat extra bescherming en vaccineren aan te raden is. Daarnaast zijn mensen die door Q-koorts ernstige luchtweginfecties hebben gehad en vatbaar zijn voor longontstekingen, in principe kwetsbaarder voor COVID-19.

Ook voor mensen met doorgemaakte Q-koorts geldt dat vaccineren verstandig is.

Vaccineren: gewoon doen!

Hebben Q-koorts/QVS-patiënten meer kans op bijwerkingen van het vaccin?
Vanwege een actief of laag immuunsysteem kan er, net als bij de griepprik, wat meer reactie zijn. Dit weegt niet op tegen het risico van besmetting.

Krijgen Q-koortspatiënten voorrang?
Wanneer je voor het griepvaccin door de huisarts bent aangemerkt als risicopatiënt, dan behoor je nu ook tot de risicogroepen. Bijvoorbeeld op basis van longklachten als gevolg van QVS. Ben je voor het griepvaccin geen risicopatiënt, dan is het niet waarschijnlijk dat je nu als zodanig wordt aangemerkt. De huisarts bepaalt wie er tot de risicogroepen behoort.

Allergische reacties
Ernstige allergische reacties op het vaccin bleken tijdens het onderzoek zeldzaam. Mensen die eerder een ‘algehele allergische reactie hebben gehad na een vaccin’, wordt geadviseerd eerst te overleggen met de huisarts.

De overheid heeft mensen met een ernstige allergie geadviseerd om na de vaccinatie wat langer te blijven. Een allergische reactie treedt meestal binnen een half uur en altijd binnen een uur na de prik op. Nooit de volgende dag. Medewerkers op de vaccinatiepost weten hoe hiermee om te gaan.

Alle recente informatie van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie