Q-support inventariseert Q-koortspatiënten met corona

Q-support inventariseert Q-koortspatiënten met corona

Er verschijnen momenteel veel berichten over een vermeende relatie tussen Q-koorts en het coronavirus. De kaarten van de besmetting destijds en de besmettingen van nu laten inderdaad een opvallende overeenkomst zien, die niet genegeerd kan worden. Maar wat zegt die overeenkomst?

Allereerst: er is gewoon heel veel onderzoek nodig om daar het goede antwoord op te kunnen geven. Dus moeten we ervoor waken om te voorbarige conclusies te trekken. Daarover zijn de deskundigen het eens. Een hypothese die gegeven werd door chirurg Ignas van Bebber via Omroep Brabant was dat er in Brabant veel mensen met longproblemen zijn en dat ze daardoor vatbaarder zijn voor infectieziekten als het coronavirus en eerder ook voor de Q-koorts. Dat zou zeker een uitleg kunnen zijn, maar nogmaals: veel onderzoek is nodig.

Ik zou ervoor willen waken om de omgekeerde denkrichting, die ik de afgelopen dagen ook bemerkte, zomaar te volgen. Dat degenen die destijds getroffen zijn door de Q-koorts nu ook getroffen worden door het Coronavirus. Dat is zeker geen gegeven dat we tot nu toe kunnen bevestigen.

Dat neemt niet weg dat ik het wel belangrijk vind om goed te monitoren wie van onze doelgroep getroffen wordt door het coronavirus. Al is het maar om voor de toekomst een beter antwoord te hebben op de vraag hoeveel Q-koortspatiënten getroffen zijn door het virus. Dus gaan we dat als Q-support registreren.

Mijn oproep aan u is de volgende. Bent u positief getest op het coronavirus, laat het dan weten. Bent u ziek geweest, niet getest maar twijfelt u: meldt het dan, dan wordt het geregistreerd als ‘mogelijk’. We gaan ‘turven’. De gegevens zijn dus vanzelfsprekend anoniem op het moment dat we aantallen gaan delen. Anders dan dat soms aangenomen wordt, hebben we tot nu toe geen enkel beeld over het feit of er veel Q-koortspatiënten opnieuw getroffen zijn door het coronavirus. U als patiënt bent de enige die ons dat kan vertellen, dus we horen het graag wanneer dit aan de orde is. Bel ons op 073-610 00 10 (ma-do 9.00 tot 14.00 uur) of mail ons via info@q-support.nu Dank u wel voor de genomen moeite!

Annemieke de Groot