Q-support ontvangt Marie-Louise Essink-Bot prijs

Tijdens het KAMG congres over vakmanschap kreeg Clementine Wijkmans, voorzitter van de Commissie Onderzoek bij Q-support en arts maatschappij en gezondheid van de GGD Hart voor Brabant, de Marie-Louise Essink-Bot posterprijs uitgereikt. De jury complimenteerde Wijkmans met haar innovatieve bijdrage over patiëntenparticipatie tijdens het KAMG congres en de wijze waarop deze aanpak is gevisualiseerd op de poster. Naamgeefster van deze prijs is deze keer hoogleraar sociale geneeskunde Marie-Louise Essink-Bot die dit jaar op 55-jarige leeftijd om het leven kwam als gevolg van een noodlottig ongeval.
Tijdens het KAMG congres (Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid) stond de vraag centraal: Wat betekent vakmanschap voor jou als arts in de publieke gezondheidszorg nu en later? Clementine Wijkmans demonstreerde haar vakmanschap aan de hand van het thema patiëntenparticipatie bij Q-support, de stichting die Q-koortspatiënten adviseert en begeleidt en onderzoek naar Q-koorts financieel ondersteunt.

Essentiële rol voor patiënten
Q-support zette onder leiding van Clementine Wijkmans en Jasper Zeilmaker drie calls uit voor onderzoeken naar Q-koorts. In het innovatieve beoordelingsproces dat zij inrichtten, speelden patiënten een essentiële rol. Zo werd voorafgaand aan de eerste call onder meer vastgesteld welke onderzoeksvragen patiënten hadden. Dat kreeg zijn beslag in het onderzoekprogramma.

Begrijpelijk Nederlands
De onderzoekaanvragen werden allereerst door patiënten beoordeeld op relevantie voor de patiënt. Zij werden daarbij begeleid door leden van de Commissie Onderzoek onder voorzitterschap van Wijkmans. Vanwege de prominente rol van patiënten diende de onderzoekers zich in begrijpelijk Nederlands uit te drukken. Uitsluitend onderzoeken met een zes of meer op relevantie, werden door de Commissie Onderzoek vervolgens beoordeeld op kwaliteit aan haalbaarheid. Op die manier selecteerde Q-support uiteindelijk 14 onderzoeken naar Q-koorts. Nu heeft de implementatie van de resultaten de aandacht. Ook daarin hebben patiënten een belangrijke rol.

Vereerd
Clementine Wijkmans voelt zich vereerd met de prijs. “Het is natuurlijk prachtig om zo bevestigd te worden in de aanpak die we hier hebben gekozen. Ik ben trots op de bijdrage van de patiënten en ben van mening dat deze verbinding tussen de wereld van de onderzoekers en de patiënten tot betere onderzoeken en resultaten leidt. Ik hoop dat deze manier van werken navolging krijgt.” Voor haar persoonlijk is het extra bijzonder dat zij de Marie-Louise Essink-Bot prijs in ontvangst mag nemen. “ Marie-Louise Essink-Bot was een goede en dierbare collega waar ik veel mee heb samengewerkt. Ik mis haar in het werk en het doet me veel dat ik een prijs krijg die naar haar is vernoemd.”