Testen op Q-koorts

Om voor ondersteuning door Q-support in aanmerking te komen, dient u over een positieve testuitslag  van doorgemaakte Q-koorts te beschikken.  Uw huisarts kan u die geven. Q-support volgt ten aanzien van de te gebruiken testen de landelijke LCI- richtlijn. Daarin wordt de voorkeur uitgesproken voor de IFA test (ImmunoFluorescence Assays).

Om op Q-koorts te testen zijn er verschillende testen beschikbaar (geweest).  Zij hebben verschillende invalshoeken en zijn niet, of deels niet, vergelijkbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat de IFA test na langere tijd beter een doorgemaakte Q-koorts aantonen, dan andere testen zoals ELISA of CBR.

De Q-detect test, eerder ook geaccepteerd en vergoed door Q-support is niet langer beschikbaar.

Recent worden ook vragen gesteld over de bruikbaarheid van de FISH-test. Vooralsnog kan deze test niet geaccepteerd worden als bewijs voor een doorgemaakte Q-koorts omdat meer onderzoek naar de bruikbaarheid nodig is.