Voorzetting dienstverlening Q-support

Vandaag heeft minister de Jonge de kamer geïnformeerd over Q-koorts. Hierbij ging hij ook in op Q-support. Q-support heeft recent een belronde bij patiënten en nabestaanden uitgevoerd. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van hen tevreden is over de dienstverlening van Q-support. Voor de toekomst blijft Q-support werken aan de zorg, scholing en onderzoek rondom Q-koorts.

Onderzoek

Met het RIVM is afgesproken dat Q-support de bestaande database van onderzoeken naar Q-koorts overneemt van het RIVM. Q-support gaat de database beheren en patiëntvriendelijker ontsluiten. Q-support heeft ook – samen met onderzoekers en patiënten– een onderzoeksagenda opgesteld met als doel de langetermijneffecten van QVS en chronische Q-koorts te onderzoeken.

In het tegemoet komen aan de behoeften van Q-koorts patiënten, zoals het herkennen van klachten bij een mogelijke acute of chronische Q-koortsinfectie of het doen van vervolgonderzoek rondom de lange termijngevolgen van chronische Q-koorts, kan deze onderzoeksagenda een belangrijke rol spelen. De agenda levert voor het ministerie van VWS input bij verdere afwegingen omtrent onderzoek op dit terrein.

ZonMw kan deze agenda gebruiken bij vervolgprogramma’s op het gebied van infectieziektebestrijding als vervolg op het eerder uitgevoerde onderzoek via Q-support3 en via ZonMw4. Daarbij zal ZonMw ook kijken waar aanknopingspunten te vinden zijn bij lopende onderzoeken naar
aanverwante ziekten, zoals ME/CVS en onderzoeksprogramma’s op het gebied van infectiebestrijding en behandeling. Ook zullen enkele onderzoeksvragen mogelijk passen binnen toekomstig onderzoek naar Long COVID.

Lees de kamerbrief Q-koorts