Waarom laat de minister het virus nog voortwoeden onder de nertsen?

In een motie verzoeken GroenLinks, SP, PvdA, PVV en Partij voor de Dieren de regering om ‘uiterlijk eind november een verbod in te stellen op het bedrijfsmatig houden van nertsen’. Zij doen daarbij een beroep op het gevaar voor de volksgezondheid. Ook wordt in dit artikel de parallel getrokken met de Q-koorts.

Lees hier het hele artikel: https://www.volkskrant.nl/cs-b4f937f0