Skip to main content

Omgaan met Q-koorts

Q-koorts is een infectieziekte die eerst lijkt op griep. U krijgt hoofdpijn, koorts en mogelijk een longontsteking (acute Q-koorts). Een deel van de patiënten ontwikkelt QVS, het Q-koortsvermoeidheidsyndroom. QVS leidt tot ernstige vermoeidheid, pijn, gewrichtsklachten en terugkerende infecties. Andere patiënten krijgen chronische Q-koorts. Zij blijven de Q-koortsbacterie bij zich dragen. Dit veroorzaakt levensgevaarlijke ontstekingen aan vaten en hartkleppen. Zonder de juiste behandeling is chronische Q-koorts levensbedreigend. Maar liefst 116 acute en chronische Q-koortspatiënten zijn inmiddels aan de gevolgen van deze ziekte overleden.

Q-support is er voor alle Q-koortspatiënten.

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.