Opdracht

Q-support is een laagdrempelig Q-koorts expertisecentrum voor patiënten en (medische) professionals. Wij zijn sinds 2013 in opdracht van het ministerie van VWS actief in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Inmiddels deden zo’n 1300 patiënten een beroep op ons.

Patiëntenzorg

Patiënten kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning op alle leefgebieden waarop Q-koorts ingrijpt: gezondheid, het (psycho) sociale domein en werk en inkomen.

Wij werken waar mogelijk samen met de gemeente van herkomst en  reguliere voorzieningen. Wat regulier niet of onvoldoende voorhanden is, hebben wij zelf ontwikkeld of wij doen een beroep op externe deskundigen, bijvoorbeeld op arbeidsdeskundig, juridisch en financieel terrein. Op die manier kunnen wij tegemoet komen aan de vraag van de patiënten en maatwerk  bieden. Naast het eigen aanbod heeft Q-support vooral een makelaarsfunctie: wij verbinden patiënten met de juiste professionals en wijzen de weg.

Onderwijs

Q-koorts is een relatief onbekende en raadselachtige ziekte. Ondanks de ernstige medische gevolgen die een besmetting met zich mee kan brengen, zijn erkenning en herkenning van de ziekte helaas niet vanzelfsprekend. Nog steeds stuiten patiënten op professionals die niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de langetermijngevolgen van Q-koorts.

Q-support heeft van meet af aan ingezet op kennisvermeerdering van de professionals die een rol spelen in de begeleiding en behandeling van Q-koortspatiënten. Wij bieden geaccrediteerde nascholingen op aanvraag, nascholingen op maat, lezingen en bijeenkomsten voor professionals. Op die manier bouwen wij aan een netwerk van deskundige professionals waar de patiënt een beroep op kan doen.

Onderzoek

Onderzoek vormt een essentieel onderdeel van de academische trias die Q-support gestalte geeft. Nieuwe kennis en inzichten in deze raadselachtige ziekte leggen de basis voor goede patiëntenzorg en actueel onderwijs. In haar eerste fase heeft Q-support een aantal onderzoeken naar Q-koorts geïnitieerd (zie ook q-koorts.nl). Nu hebben wij die opdracht en de bijbehorende middelen niet, maar zetten wij ons nadrukkelijk in om meer onderzoek naar Q-koorts te laten doen. Onder meer met een onderzoeksagenda voor de komende vijf jaar, opgesteld door een groep experts (Q-onsortium).