Over Q-support

Opdracht

U kunt hier meer lezen over de opdracht van Q-support.

Het ministerie van VWS heeft Q-support per 1 mei een nieuwe opdracht gegeven. De opdracht luidt als volgt:

  1. Q-support draagt de patiënten zorgvuldig over aan de gemeenten van herkomst. Q-support doet dat met een warme overdracht in een gesprek met de contactpersoon van de gemeente, de patiënt en de procesregisseur. Q-support staat de professionals van de gemeenten bij in die nieuwe taak en zal het proces monitoren.
  2. Q-support fungeert als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Die professionals kunnen met vragen en voor advies terecht bij Q-support.
  3. Ook voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, arbeidsdeskundig en juridisch advies kunnen zij een beroep doen op de deskundigen van Q-support. Die adviseurs blijven dus ook in de toekomst beschikbaar.
  4. Q-support blijft hiaten en leemten in de zorg voor Q-koortspatiënten signaleren en zal daarvoor samen met de verantwoordelijken zoeken naar oplossingen.
  5. Q-support zet zich in om projecten die al zijn gerealiseerd te borgen en te behouden voor de toekomst. Denk hierbij aan projecten als het beweegprogramma, de Werkwijzer, scholing, de Kwaliteitsstandaard en de trainingen.
  6. Om de aandacht voor het patiëntenbelang bij de bestrijding van infectieziekten structureel te verbeteren, zoekt Q-support samenwerking met andere expertisecentra op het gebied van infectieziekten, inclusief zoönosen.