Privacy en klachten

U kunt hier lezen hoe Q-support 2.0 omgaat met uw privacy.

Uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De hulpverleners met wie u gesprekken voert, hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming geeft Q-support 2.0 geen gegevens door aan anderen. Indien dit voor de hulpverlening aan u wel nodig is, vraagt Q-support 2.0 altijd eerst om uw schriftelijke toestemming.

Patiëntengegevens worden veilig opgeslagen in het beveiligde Online Zorgplan (OZP). Deze gegevens zijn eigendom van de patiënt en zijn daar ook altijd in te zien of te downloaden. Patiënten in lopende trajecten hebben al toegang tot OZP. Valt u niet in deze categorie en wilt u uw dossier inzien of downloaden, dan kunt u uw inloggegevens opvragen bij Q-support: info@q-support.nu.

Hieronder vindt u een aantal documenten m.b.t. uw privacy.

Publieksfolder Privacyreglement

Privacyreglement Q-support

Aanvraagformulier gegevens privacy

Klachtenprocedure

U kunt hier meer lezen over de klachten- en geschillenprocedure

Klachtenprocedure
Wat is een klacht?

Het kan voorkomen dat U niet tevreden bent over onze dienstverlening of zich onprettig voelt door bepaalde gedragingen van onze medewerkers. In dat geval bieden wij U de gelegenheid om een klacht in te dienen. Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker. Een persoonlijk gesprek lost in zo’n situatie vaak veel op. Het kan echter voorkomen dat U niet tot een bevredigende oplossing komt.

Download hier onze publieksfolder ‘klachten’, waarin u alle informatie kunt vinden hoe u uw klacht kunt indienen bij Q-support 2.0.

Geschillenprocedure

Q-support heeft een onafhankelijke Geschillencommissie om geschillen die niet of naar tevredenheid kunnen worden opgelost, te beoordelen. Q-support heeft de volgende leden benoemd:

Dhr. Mr. H.P.H. van Griensven (voorzitter)

Dhr. Mr. Drs. W.A.J. Faas

Dhr. Drs. P.A.J. Rijnierse

Mevr. M.M. van Kuijk (onafhankelijke secretaris)

Wilt u meer informatie over de geschillenprocedure?
Bekijk hier de informatiefolder.

Download hier het aanmeldingsformulier voor de Geschillencommissie.