Privacy en klachten

U kunt hier lezen hoe Q-support 2.0 omgaat met uw privacy.

Uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De hulpverleners met wie u gesprekken voert, hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming geeft Q-support 2.0 geen gegevens door aan anderen. Indien dit voor de hulpverlening aan u wel nodig is, vraagt Q-support 2.0 altijd eerst om uw schriftelijke toestemming.

Hieronder vindt u een aantal documenten m.b.t. uw privacy.

Publieksfolder Privacyreglement

Privacyreglement Q-support

Aanvraagformulier gegevens privacy

Klachtenprocedure

U kunt hier meer lezen over de klachten- en geschillenprocedure

Klachtenprocedure
Wat is een klacht?

Het kan voorkomen dat U niet tevreden bent over onze dienstverlening of zich onprettig voelt door bepaalde gedragingen van onze medewerkers. In dat geval bieden wij U de gelegenheid om een klacht in te dienen. Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker. Een persoonlijk gesprek lost in zo’n situatie vaak veel op. Het kan echter voorkomen dat U niet tot een bevredigende oplossing komt.

Download hier onze publieksfolder ‘klachten’, waarin u alle informatie kunt vinden hoe u uw klacht kunt indienen bij Q-support 2.0.

Geschillenprocedure

Q-support heeft een onafhankelijke Geschillencommissie om geschillen die niet of naar tevredenheid kunnen worden opgelost, te beoordelen. Q-support heeft de volgende leden benoemd:

Dhr. Mr. H.P.H. van Griensven (voorzitter)

Dhr. Mr. Drs. W.A.J. Faas

Dhr. Drs. P.A.J. Rijnierse

Mevr. M.M. van Kuijk (onafhankelijke secretaris)

Wilt u meer informatie over de geschillenprocedure?
Bekijk hier de informatiefolder.

Download hier het aanmeldingsformulier voor de Geschillencommissie.